ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Zieliński Wojciech, Skorupska Małgorzata, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Graphene-based hybrid carbon materials for electrochemical application.

Tytuł całości: Webinar on Graphene Technology, March 24-25, 2021.

Adres wydawniczy: Malven, PA., Phronesis LLC : 2021

Opis fizyczny: S. 40


2/261


Autorzy: Skorupska Małgorzata, Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Synthesis of carbon-graphene foams for electrochemical device.

Tytuł całości: Webinar on Graphene Technology, March 24-25, 2021.

Adres wydawniczy: Malven, PA., Phronesis LLC : 2021

Opis fizyczny: S. 42


3/261


Autorzy: Binkowski Paweł, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Grafen oraz jego potencjalne zastosowania w medycynie.

Tytuł całości: XVII Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, 15-16.05.2021, książka abstraktów / red. Dominika Franz, Alicja Mazur.

Adres wydawniczy: [Wrocław, Politechnika Wrocławska] : 2021

Opis fizyczny: S. 29, il.


4/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P., Zieliński Wojciech.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania amorficznych nanorurek węglowych.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory Patentowe

Rocznik: 2021

Szczegóły: nr 7

Opis fizyczny: S. 22

Uwagi: Zgłoszenie patentowe: 431275.


5/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Zieliński Wojciech, Łukaszewicz Jerzy P., Nowak Paweł.

Tytuł oryginału: Sposób otrzymywania trójwymiarowych róż grafenowych oraz proszku grafenowego.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory Patentowe

Rocznik: 2021

Szczegóły: nr 8

Opis fizyczny: S. 22

Uwagi: Zgłoszenie patentowe: 431472.


6/261


Autorzy: Okuda Ryunosuke, Nakano Kota, Suematsu Koichi, Watanabe Ken, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Shimanoe Kengo.

Tytuł oryginału: Chemical activation of nitrogen-doped carbon derived from chitosan with ZnCl2 to produce a high performance gas diffusion-type oxygen electrode.

Czasopismo: Electrochemistry

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 89 no. 1

Opis fizyczny: S. 36-42, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.5796/electrochemistry

Impact Factor: 1.381

Punktacja MNiSW: 40.000


7/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P., Witczak Łukasz, Szroeder Paweł, Ziółkowski Przemysław.

Tytuł oryginału: The importance of structural factors for the electrochemical performance of graphene/carbon nanotube/melamine powders towards the catalytic activity of oxygen reduction reaction.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 14 no. 9

Opis fizyczny: Art. no. 2448 S. 1-13, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


8/261


Autorzy: Skorupska Małgorzata, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P., Ilnicka Anna.

Tytuł oryginału: The improvement of energy storage performance by sucrose-derived carbon foams via incorporating nitrogen atoms.

Czasopismo: Nanomaterials

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 11 no. 3

Opis fizyczny: Art. no. 760 S. 1-13, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/nano

Impact Factor: 5.076

Punktacja MNiSW: 70.000


9/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Skorupska Małgorzata, Tyc Magdalena, Kowalska Kinga, Kamedulski Piotr, Zieliński Wojciech, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Green algae and gelatine derived nitrogen rich carbon as an outstanding competitor to Pt loaded carbon catalysts.

Czasopismo: Scientific Reports

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 11 no. 1

Opis fizyczny: Art. no. 7084 S. 1-13, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1038/s41598

Impact Factor: 4.379

Punktacja MNiSW: 140.000


10/261


Autorzy: Skorupska Małgorzata, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: N-doped graphene foam obtained by microwave-assisted exfoliation of graphite.

Czasopismo: Scientific Reports

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 11

Opis fizyczny: Art. no. 2044 S. 1-11, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1038/s41598

Impact Factor: 4.379

Punktacja MNiSW: 140.000


11/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Zieliński Wojciech, Skorupska Małgorzata, Smolarkiewicz-Wyczachowski Aleksander, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Synthesis of porous hybrid carbon materials consist of activated carbon and carbon nanotube.

Tytuł całości: 2nd Global Conference on Carbon Nanotubes and Graphene Technologies, Lisbon, Portugal, February 13-14, 2020, scientific program.

Adres wydawniczy: [Panjagutta], [Scientific Federation] : 2020

Opis fizyczny: S. [1]


12/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Nowak Paweł, Zieliński Wojciech, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Free growth of carbon nanotubes from polymer on N-doped porous carbon surface.

Tytuł całości: 2nd Global Conference on Carbon Nanotubes and Graphene Technologies, Lisbon, Portugal, February 13-14, 2020, scientific program.

Adres wydawniczy: [Panjagutta], [Scientific Federation] : 2020

Opis fizyczny: S. [1]


13/261


Autorzy: Binkowski Paweł, Kamedulski Piotr, Arendarska Weronika, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Otrzymywanie grafenu o wysokiej powierzchni.

Tytuł całości: e-Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 19.12.2020, książka abstraktów / red. nauk. i przygot. mater. Daria Jaworska.

Adres wydawniczy: [Warszawa, Polskie Towarzystwo Chemiczne] : 2020

Opis fizyczny: S. 71, il.


14/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Skorupska Małgorzata, Binkowski Paweł, Lewicki Paweł, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Innovative graphene-based materials and their electrochemical applications.

Tytuł całości: Graduate Student Symposium on Advantageous, GSSAE, Warsaw, 10-11 September 2020, programme & book of abstracts / ed. by Jakub Kałęcki.

Adres wydawniczy: Warsaw, Polish Academy of Sciences : 2020

Opis fizyczny: S. [9], il.


15/261


Autorzy: Łukaszewicz Jadwiga W., Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Historic heritage protection as part of sustainable growth.

Tytuł całości: Gulf conference on sustainable built environment / eds.: Ali Bumajdad [et al.].

Adres wydawniczy: Cham, Springer International Publishing : 2020

Opis fizyczny: S. 169-184, il., tab.

Punktacja MNiSW: 20.000


16/261


Autorzy: Skorupska Małgorzata, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Synteza pian grafenowych z wykorzystaniem metody mikrofalowego rozwarstwienia.

Tytuł całości: Kopernikańskie e-Seminarium Doktoranckie organizowane przez Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.09.2020 / red. nauk. i przygot. mater. Sylwia Grabska-Zielińska, Anna Kmieciak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 62


17/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Sposób otrzymywania hybrydowych materiałów węglowo-azotowych o rozwiniętej strukturze porowatej : opis patentowy PL nr 234386 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2020

Opis fizyczny: 4 s.

Uwagi: Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Punktacja MNiSW: 75.000


18/261


Autorzy: Skorupska Małgorzata, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Synthesis of N-doped graphene foams by microwave exfoliation method.

Tytuł całości: Webinar on iGraphene 2020, October 19-20, 2020.

Adres wydawniczy: [Malvern PA, Phronesis, LCC] : 2020

Opis fizyczny: S. 32


19/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Skorupska Małgorzata, Kamedulski Piotr, Zieliński Wojciech, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Hybrid materials containing nitrogen-doped carbon and graphene.

Tytuł całości: Webinar on iGraphene 2020, October 19-20, 2020.

Adres wydawniczy: [Malvern PA, Phronesis, LCC] : 2020

Opis fizyczny: S. 33


20/261


Autorzy: Skorupska Małgorzata, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Synteza pian grafenowych z wykorzystaniem metody templatowania.

Tytuł całości: XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 24-27 września 2020 r., abstrakty / red. Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamila Talarek, Alicja Danielewska.

Adres wydawniczy: Lublin, Fundacja na rzecz Promocji Nauki i Rozwoju Tygiel : 2020

Opis fizyczny: S. 247


21/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Aly Hesham M., Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Manufacture of activated carbons using Egyptian wood resources and its application in oligothiophene dye adsorption.

Czasopismo: Arabian Journal of Chemistry

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 5

Opis fizyczny: S. 5284-5291, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.arabjc

Impact Factor: 5.165

Punktacja MNiSW: 70.000


22/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Sposób otrzymywania cienkościennych pianek węglowych.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory Patentowe

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 18

Uwagi: Zgłoszenie patentowe: 426253.


23/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania trwałych trójwymiarowych porowatych matryc na bazie płatków grafenu otrzymanych przez eksfoliację grafitu.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory Patentowe

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 5

Opis fizyczny: S. 18-19

Uwagi: Zgłoszenie patentowe: 426646.


24/261


Autorzy: Zieliński Wojciech, Kamedulski Piotr, Smolarkiewicz-Wyczachowski Aleksander, Skorupska Małgorzata, Łukaszewicz Jerzy P., Ilnicka Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis of hybrid carbon materials consisting of N-doped microporous carbon and amorphous carbon nanotubes.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 13

Opis fizyczny: Art. no. 2997 S. 1-13, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


25/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Truszkowski Stanisław, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Highly effective methods of obtaining N-doped graphene by gamma irradiation.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 21

Opis fizyczny: Art. no. 4975 S. 1-14, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


26/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Skorupska Małgorzata, Romanowski Piotr, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Improving the performance of Zn-Air batteries with N-doped electroexfoliated graphene.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 13 no. 9

Opis fizyczny: Art. no. 2115 S. 1-14, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/ma

Impact Factor: 3.623

Punktacja MNiSW: 140.000


27/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Graphene-based hydrogen gas sensors : a review.

Czasopismo: Processes

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 8 no. 5

Opis fizyczny: Art. no. 633 S. 1-27, il., tab, wykr.

Uwagi: 10.3390/pr

Impact Factor: 2.847

Punktacja MNiSW: 70.000


28/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Zieliński Wojciech, Nowak Paweł, Łukaszewicz Jerzy P., Ilnicka Anna.

Tytuł oryginału: 3D hierarchical porous hybrid nanostructure of carbon nanotubes and N-doped activated carbon.

Czasopismo: Scientific Reports

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 10

Opis fizyczny: Art. no. 18793 S. 1-11, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1038/s41598

Impact Factor: 4.379

Punktacja MNiSW: 140.000


29/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy P., Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Skorupska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Electroexfoliation versus wet chemistry exfoliations as a preliminary stage for 3D functionalization of graphene flakes.

Tytuł całości: Collaborative Conference on Materials Research, CCMR 2019, 3-7 June 2019 KINTEX, Goyang/Gyeonggi, South Korea, program.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2019

Opis fizyczny: S. 1-7, il., tab., wykr.


30/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Kaczmarek-Kędziera Anna, Gauden Piotr A., Zieliński Wojciech P., Furmaniak Sylwester, Szubarga Natalia, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Eksperymentalne i teoretyczne badania układu grafen-oligotiofeny do potencjalnego wykorzystania w barwnikowych ogniwach fotowoltaicznych.

Tytuł całości: IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały, NaBioMa 2019, od teorii do aplikacji, Toruń, 6-7 czerwca 2019 : materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 70


31/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Skorupska Małgorzata, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Elektrochemicznie eksfoliowany grafen domieszkowany azotem i fosforem do zastosowań w reakcji redukcji tlenu.

Tytuł całości: IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały, NaBioMa 2019, od teorii do aplikacji, Toruń, 6-7 czerwca 2019 : materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 83


32/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Termiczna konwersja polialkoholu furfurylowego do nanorurek węglowych.

Tytuł całości: IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały, NaBioMa 2019, od teorii do aplikacji, Toruń, 6-7 czerwca 2019 : materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 71


33/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P., Skorupska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie światłoczułej warstwy węglowej.

Tytuł całości: IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały, NaBioMa 2019, od teorii do aplikacji, Toruń, 6-7 czerwca 2019 : materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 86, il.


34/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Skorupska Małgorzata, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Wysoce efektywna trójwymiarowa funkcjonalizacja grafitu do grafenu za pomocą metody mokrej eksfoliacji.

Tytuł całości: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe, nauka - przemysł 2019 : XII Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń - Jaszowiec, 2-5 kwietnia 2019 r. / oprac. Lidia Kurzeja.

Adres wydawniczy: [Toruń, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników] : 2019

Opis fizyczny: S. 33


35/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Skorupska Małgorzata, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Otrzymywanie grafenu za pomocą elektrochemicznej eksfoliacji.

Tytuł całości: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe, nauka - przemysł 2019 : XII Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń - Jaszowiec, 2-5 kwietnia 2019 r. / oprac. Lidia Kurzeja.

Adres wydawniczy: [Toruń, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników] : 2019

Opis fizyczny: S. 50, il.


36/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Kaczmarek-Kędziera Anna, Gauden Piotr, Furmaniak Sylwester, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Eksperymentalne i teoretyczne badania oddziaływań w hybrydowych materiałach nanorurki węglowe - oligotiofen.

Tytuł całości: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe, nauka - przemysł 2019 : XII Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń - Jaszowiec, 2-5 kwietnia 2019 r. / oprac. Lidia Kurzeja.

Adres wydawniczy: [Toruń, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników] : 2019

Opis fizyczny: S. 51


37/261


Autorzy: Zieliński Wojciech, Ilnicka Anna, Smolarkiewicz-Wyczachowski Aleksander, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: The influence of process parameters on the properties of hybrid materials containing nitrogen functional groups.

Tytuł całości: New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives, XXV Conference, Polish Chitosan Society, Toruń, September, 25-27th 2019.

Adres wydawniczy: [Toruń], [Polish Chitosan Society] : 2019

Opis fizyczny: [2 s.]


38/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Zieliński Wojciech, Smolarkiewicz-Wyczachowski Aleksander, Skorupska Małgorzata, Gołembiewski Roman, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Conversion of polymers to carbon tubes on a carbon substrate obtained from chitin.

Tytuł całości: New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives, XXV Conference, Polish Chitosan Society, Toruń, September, 25-27th 2019.

Adres wydawniczy: [Toruń], [Polish Chitosan Society] : 2019

Opis fizyczny: [1 s.]


39/261


Autorzy: Skorupska Małgorzata, Ilnicka Anna, Zieliński Wojciech, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Carbon tubes : activated carbons hybrid materials obtained from chitosan and their structural properties.

Tytuł całości: New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives, XXV Conference, Polish Chitosan Society, Toruń, September, 25-27th 2019.

Adres wydawniczy: [Toruń], [Polish Chitosan Society] : 2019

Opis fizyczny: [2 s.]


40/261


Autorzy: Skorupska Małgorzata, Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: The research of electrochemical properties of exfoliated graphene doped with nitrogen and phosphor.

Tytuł całości: New trends in carbon research, II Polish Carbon Society Scientific Workshop, Poznań University of Technology, September 27th 2019.

Adres wydawniczy: Poznań, University of Technology : 2019

Opis fizyczny: S. 7


41/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Skorupska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Highly effective three-dimensional functionalization of graphite to graphene by wet chemical exfoliation methods.

Czasopismo: Adsorption : journal of the International Adsorption Society

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 25 no. 3

Opis fizyczny: S. 631-638, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s10450

Impact Factor: 1.949

Punktacja MNiSW: 70.000


42/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Sposób otrzymywania hybrydowych materiałów węglowych zawierających związki oligoheterocykliczne.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory Patentowe

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 7

Opis fizyczny: S. 16

Uwagi: Zgłoszenie patentowe: 427144.


43/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Skorupska Małgorzata, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Metal-free nitrogen-rich carbon foam derived from amino acids for the oxygen reduction reaction.

Czasopismo: Journal of Materials Science

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 54 no. 24

Opis fizyczny: S. 14859-14871, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s10853

Impact Factor: 3.553

Punktacja MNiSW: 100.000


44/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Gauden Piotr A., Łukaszewicz Jerzy P., Ilnicka Anna.

Tytuł oryginału: Effective synthesis of carbon hybrid materials containing oligothiophene dyes.

Czasopismo: Materials (Basel)

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 12 no. 20

Opis fizyczny: Art. no. 3354 S. 1-11, il., tab., wykr.

Impact Factor: 3.057

Punktacja MNiSW: 140.000


45/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Skorupska Małgorzata, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Electro-exfoliation of graphite to graphene in an aqueous solution of inorganic salt and the stabilization of its sponge structure with poly(furfuryl alcohol).

Czasopismo: Nanomaterials

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 9 no. 7

Opis fizyczny: Art. no. 971 S. 1-12, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/nano

Impact Factor: 4.324

Punktacja MNiSW: 70.000


46/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Alternative synthesis method for carbon nanotubes.

Czasopismo: Small

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 15 no. 51

Opis fizyczny: Art. no. 1904132 S. 1-6, il., wykr.

Uwagi: 10.1002/smll

Impact Factor: 11.459

Punktacja MNiSW: 200.000


47/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy P., Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Skorupska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Towards new synthesis of Graphene-CNTs hybrid materials.

Tytuł całości: 22nd International Conference on Graphene, Carbon Nanotubes and Nanostructures, Berlin, Germany, 17-18 September 2018, scientific program.

Adres wydawniczy: Berlin : 2018

Opis fizyczny: [1] s., il.


48/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Towards unknown : are all CNTs' synthesis pathways already known?

Tytuł całości: Carbon 2018, The World Conference on Carbon, Madrid, Spain, July 1st-6th 2018.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2018

Opis fizyczny: S. [1]


49/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Thermal conversion of selected amino acids to the nitrogen-rich carbon foams of nanometer thick walls.

Tytuł całości: Carbon 2018, The World Conference on Carbon, Madrid, Spain, July 1st-6th 2018.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2018

Opis fizyczny: S. [1]


50/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Klimkiewicz Roman.

Tytuł oryginału: Nanostructured composite TiO2/CaTio3/N-doped carbon matrixes with catalytic activity.

Tytuł całości: Carbon 2018, The World Conference on Carbon, Madrid, Spain, July 1st-6th 2018.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2018

Opis fizyczny: S. [1]


51/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy P., Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr.

Tytuł oryginału: Novel attempts towards 3D structured graphene sheets and the synthesis of CNTs-graphene composites.

Tytuł całości: Collaborative Conference on Materials Research, CCMR 2018, Songdo Convensia Incheon/Seoul, South Korea, 25-29 June 2018.

Rocznik: 2018

Opis fizyczny: S. [2], il.


52/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Zaawansowana eksfoliacja grafenu.

Tytuł równoległy: Advanced graphene exfoliation.

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego / zbiór rozpraw pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2018

Opis fizyczny: S. 63-72, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 12)

Punktacja MNiSW: 5.000


53/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na właściwości węgli aktywowanych otrzymanych z chityny z wykorzystaniem ZnCl2 jako aktywatora.

Tytuł równoległy: Agents appealing to properties of activated carbons obtained from chitin with ZnCl2 as an activator.

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego / zbiór rozpraw pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2018

Opis fizyczny: S. 53-62, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 12)

Punktacja MNiSW: 5.000


54/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Skorupska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Three dimensional functionalization of graphene obtained from commercial graphite by wet chemistry exfoliation.

Tytuł całości: Effects of surface heterogeneity in adsorption, catalysis and related phenomena, Tenth International Symposium, Lublin, Poland, 27-31 August 2018.

Adres wydawniczy: Lublin, Faculty of Chemistry. Maria Curie-Skłodowska University : 2018

Opis fizyczny: S. 36


55/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Synthesis and characterization of oligothiophene-carbon hybrid materials for photovoltaic applications.

Tytuł całości: Effects of surface heterogeneity in adsorption, catalysis and related phenomena, Tenth International Symposium, Lublin, Poland, 27-31 August 2018.

Adres wydawniczy: Lublin, Faculty of Chemistry. Maria Curie-Skłodowska University : 2018

Opis fizyczny: S. 88


56/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: The synthesis of CNT-graphene composites.

Tytuł całości: Graphene Week 2018, San Sebastian, Spain, 10-14 September 2018.

Rocznik: 2018

Opis fizyczny: [1] s., il.


57/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Non-oxidative exfoliation and 3d structuration of commercial powdered graphene/graphite.

Tytuł całości: Graphene Week 2018, San Sebastian, Spain, 10-14 September 2018.

Rocznik: 2018

Opis fizyczny: [1] s., il.


58/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Chityna i pochodzący od niej chitozan jako prekursory fazy węglowej : dotychczasowe osiągnięcia.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 55


59/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Modyfikacje nanomateriałów węglowych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 70


60/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Skorupska Małgorzata, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Otrzymywanie grafenu poprzez elektrochemiczną eksfoliację folii grafitowych w roztworach elektrolitów.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 6-8 czerwca 2018, materiały konferencyjne / red. mater. Wojciech Zieliński [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 56


61/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Skorupska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Trójwymiarowa funkcjonalizacja grafenu : dotychczasowe osiągnięcia.

Tytuł całości: Nowe trendy w nauce o węglu, I Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Węglowego, Wrocław, 21 września 2018.

Adres wydawniczy: [Wrocław, Politechnika Wrocławska] : 2018

Opis fizyczny: S. 5


62/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Thermal conversion of chitin and chitosan to the nitrogen-rich carbon foams.

Tytuł całości: XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Tyniec, 19-21 września 2018 r. = 24th Conference of Polish Chitin Society "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Tyniec, September 19-21st, 2018.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2018

Opis fizyczny: [1] s.


63/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Kaczmarek-Kędziera Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Influence of intermolecular interactions on the properties of carbon nanotubes.

Czasopismo: Bulletin of Materials Science

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 41 no. 3

Opis fizyczny: Art. 76 S. 1-14, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s12034

Impact Factor: 1.264

Punktacja MNiSW: 25.000


64/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Selected aspects of graphene exfoliation as an introductory step towards 3D structuring of graphene nano-sheets.

Czasopismo: Current Graphene Science

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 2 no. 2

Opis fizyczny: S. 1-12, il., tab.

Uwagi: 10.2174/24522732

Punktacja MNiSW: 1.000


65/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Shimanoe Kengo, Yuasa Masayoshi.

Tytuł oryginału: Urea treatment of nitrogen-doped carbon leads to enhanced performance for the oxygen reduction reaction.

Czasopismo: Journal of Materials Research

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 33 no. 11

Opis fizyczny: S. 1612-1624, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1557/jmr

Impact Factor: 1.982

Punktacja MNiSW: 25.000


66/261


Autorzy: Leżańska Maria, Olejniczak Andrzej, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Hierarchical porous carbon templated with silica spheres of a diameter of 14 nm from pure chitosan or a chitosan/ZnCl2 solution.

Czasopismo: Journal of Porous Materials

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 25 no. 6

Opis fizyczny: S. 1633-1648, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s10934

Impact Factor: 1.947

Punktacja MNiSW: 25.000


67/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Marine and freshwater feedstocks as a precursor for nitrogen-containing carbons : a review.

Czasopismo: Marine Drugs

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 16 no. 5

Opis fizyczny: Art. no. 142 S. 1-49, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/md

Impact Factor: 3.772

Punktacja MNiSW: 40.000


68/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Shimanoe Kengo, Yuasa Masayoshi.

Tytuł oryginału: Oxygen reduction reaction on N-doped activated carbons obtained from chitin and chitosan.

Tytuł całości: 28th International Conference on Diamond and Carbon Materials, Gothenburg, Sweden, 3-7 September 2017, programme booklet.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. [P13.04]


69/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Synthesis and characterization of N-rich micro-, mesoporous carbon materials obtained from natural sources : chitin, chitosan, Chlorella vulgaris and selected amino acids.

Tytuł całości: 7th International Symposium on Energy, Manchester, UK, 13-17 August 2017, presentation schedule, delegate listing.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2017

Opis fizyczny: S. [1]


70/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Wykorzystanie wybranych aminokwasów jako prekursorów do otrzymywania wysokoazotowych materiałów węglowych.

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2017

Opis fizyczny: S. 137-146, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 11)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


71/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Beitia Itsasne, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Trójwymiarowa funkcjonalizacja grafenu otrzymanego z komercyjnego grafitu przez eksfoliację w fazie ciekłej.

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2017

Opis fizyczny: S. 127-135, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 11)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


72/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Wykorzystanie wybranych aminokwasów jako prekursorów wysokoazotowych materiałów węglowych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 83


73/261


Autorzy: Zielińska Alicja, Rybczyński Patryk, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Sikora Adam, Ilnicka Anna, Kaczmarek-Kędziera Anna, Łukaszewicz Jerzy, Wujec Monika, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Adsorpcja ketoprofenu na magnetycznych nanomateriałach.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 87


74/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Shimanoe Kengo, Yuasa Masayoshi.

Tytuł oryginału: Reakcja redukcji tlenu na materiałach węglowych wzbogaconych w azot otrzymanych z chityny i chitozanu.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 84


75/261


Autorzy: Rybczyński Patryk, Zielińska Alicja, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Sikora Adam, Wujec Monika, Kaczmarek-Kędziera Anna, Ziegler-Borowska Marta.

Tytuł oryginału: Materiały węglowe jako adsorbenty dla ketoprofenu.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 88


76/261


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak-Dudkiewicz Dorota, Sikora Adam, Ilnicka Anna, Rybczyński Patryk, Zielińska Alicja, Łukaszewicz Jerzy P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Magnetyczne mezoporowate materiały węglowe jako potencjalne sorbenty dla adsorpcji niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 74


77/261


Autorzy: Leżańska Maria, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Hierarchiczne węglowe materiały porowate z azotem otrzymane w oparciu o matrycę w postaci zolu krzemionkowego i prekursory pochodzenia biologicznego.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 21


78/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy Paweł, Walczyk Mariusz, Janczak Katarzyna, Malinowski Rafał, Richert Agnieszka.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania środka biobójczego : opis patentowy PL nr 227337 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2017

Opis fizyczny: 3 s.

Uwagi: Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ; Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Punktacja MNiSW: 75.000


79/261


Autorzy: Wasiniak Bartłomiej, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania porowatego polimeru nadrukowanego cząsteczkowo : opis patentowy PL nr 224529 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2017

Opis fizyczny: 4 s.

Uwagi: Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Punktacja MNiSW: 75.000


80/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Effect of small organic molecules on the properties of different carbon materials.

Tytuł całości: XI Copernican International Young Scientists Conference, 28-30 June, 2017, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 52


81/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Modifications of the graphene layers with small organic molecules.

Tytuł całości: XI Copernican International Young Scientists Conference, 28-30 June, 2017, Toruń, Poland.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2017

Opis fizyczny: S. 19


82/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Carbon materials obtained from chitosan containing nitrogen and titanium heteroatoms.

Tytuł całości: XXIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Wałbrzych, 20-22 września 2017 r. = 23rd Conference "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Wałbrzych, 20-22 września 2017 r.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2017

Opis fizyczny: [2] s.


83/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania porowatej matrycy węglowej o zwiększonej zawartości tlenu i azotu.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory Patentowe

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 24

Opis fizyczny: S. 15

Uwagi: Zgłoszenie patentowe: 417135.


84/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Sposób otrzymywania hybrydowych materiałów węglowo-azotowych o rozwiniętej strukturze porowatej.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory Patentowe

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 26

Opis fizyczny: S. 20-21

Uwagi: Zgłoszenie patentowe: 417441.


85/261


Autorzy: Kowalczyk Piotr, Gauden Piotr A., Furmaniak Sylwester, Terzyk Artur P., Wiśniewski Marek, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy, Burian Andrzej, Włoch Jerzy, Neimark Alexander V..

Tytuł oryginału: Morphologically disordered pore model for characterization of micro-mesoporous carbons.

Czasopismo: Carbon

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 111

Opis fizyczny: S. 358-370, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.carbon

Impact Factor: 7.082

Punktacja MNiSW: 40.000


86/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Pyrolysis of Chlorella vulgaris as a green chemistry method for manufaturing of nitrogen doped porous carbon materials of high application potential.

Czasopismo: Materials Express

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7 no. 1

Opis fizyczny: S. 1-10, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1166/mex

Impact Factor: 1.597

Punktacja MNiSW: 30.000


87/261


Autorzy: Leżańska Maria, Olejniczak Andrzej, Rokicińska Anna, Kustrowski Piotr, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Type A and B gelatin as precursors of silica-templated porous carbon with a specified number of nitrogen- and oxygen-containing functionalities.

Czasopismo: Materials Express

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7 no. 2

Opis fizyczny: S. 123-133, tab., wykr.

Uwagi: 10.1166/mex

Impact Factor: 1.597

Punktacja MNiSW: 30.000


88/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy P., Ilnicka Anna.

Tytuł oryginału: N-rich activated carbons : new approaches in synthesis and application.

Tytuł całości: BIT's 2nd Annual World Congress of Smart Materials 2016, March 4-6, 2016, conference abstract book.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 138


89/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy P., Ilnicka Anna.

Tytuł oryginału: N-rich activated carbons : a new perspective for heavy metal-free electrodes for oxygen reduction.

Tytuł całości: KINCE 2016, Kuwait International Nanotechnology Conference & Exhibitions, 2016, 9-11 February, conference book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 88


90/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Natural templating in some renewal organic precursors for fabrication of nanostructured carbonaceous matrixes.

Tytuł całości: KINCE 2016, Kuwait International Nanotechnology Conference & Exhibitions, 2016, 9-11 February, conference book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 20


91/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: L-Lysine as a new precursor for the production of nitrogen-rich activated carbons.

Tytuł całości: Movement in chemistry, Central European School on Physical Organic Chemistry, Wrocław - Przesieka, 6-10 June 2016.

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry, University of Wrocław : 2016

Opis fizyczny: 1 s.


92/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Kaczmarek-Kędziera Anna, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Modifications of the carbon materials with the influence of intermolecular interactions of small organic molecules.

Tytuł całości: Movement in chemistry, Central European School on Physical Organic Chemistry, Wrocław - Przesieka, 6-10 June 2016.

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry, University of Wrocław : 2016

Opis fizyczny: 1 s.


93/261


Autorzy: Leżańska Maria, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Alkohol furfurylowy jako dodatek do żelatyny w procesie tworzenia węgla aktywnego.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 55


94/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy P., Ilnicka Anna.

Tytuł oryginału: Pomysł, patent, firma.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 15


95/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka mikro-, mezoporowatych wysokoazotowych materiałów węglowych otrzymywanych z surowców naturalnych: chitozanu i Chlorella vulgaris.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 97


96/261


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Sikora Adam, Ilnicka Anna, Marszałł Michał P., Kaczmarek Halina, Łukaszewicz Jerzy P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synteza nanocząstek magnetytu pokrytych chitozanem, wzbogaconym o grupy aminowe, dla aplikacji biomedycznych.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 75


97/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: L-lizyna jako nowy prekursor do produkcji węgli aktywowanych bogatych w azot.

Tytuł całości: NanoBioMateriały - teoria i praktyka, Toruń, 2-3 czerwca 2016, materiały konferencyjne / [red. Wojciech Zieliński et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 87


98/261


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Ilnicka Anna, Kaczmarek Halina, Łukaszewicz Jerzy P., Węgrzynowska-Drzymalska Katarzyna, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Mesoporous carbon materials obtained from polymer coated magnetic nanoparticles as a potential sorbents for NSAIDs.

Tytuł całości: POLYMAT 2016, Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze, June 27-28, 2016.

Adres wydawniczy: Zabrze, Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences : 2016

Opis fizyczny: S. 48


99/261


Autorzy: Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania nanoporowatych węgli aktywnych o wysokiej zawartości azotu : opis patentowy PL nr 222535 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2016

Opis fizyczny: 4 s.

Uwagi: Patent udzielony 31.08.2016.

Punktacja MNiSW: 25.000


100/261


Autorzy: Olejniczak Andrzej, Cyganiuk Aleksandra W., Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania polifenoli : opis patentowy PL nr 221341 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2016

Opis fizyczny: 4 s.

Uwagi: Patent udzielony 31.03.2016. Uprawniony: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Punktacja MNiSW: 25.000


101/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Chitozan w syntezie wysokoazotowych mezoporowatych węgli aktywowanych.

Tytuł całości: XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Malbork, 14-16 września 2016 r. = 22nd Conference "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Malbork, 14-16 September 2016.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2016

Opis fizyczny: [2] s.


102/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy P., Ilnicka Anna.

Tytuł oryginału: Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych, zwłaszcza do wytwarzania elektrod.

Tytuł całości: XXIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2015 roku, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 24-25 marca 2016.

Adres wydawniczy: Warszawa : 2016

Opis fizyczny: S. 34


103/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy Paweł, Walczyk Mariusz, Janczak Katarzyna, Malinowski Rafał, Richert Agnieszka.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania środka biobójczego.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 44 nr 20

Opis fizyczny: S. 3

Uwagi: Zgłoszenie patentowe P.411608.

Punktacja MNiSW: 2.000


104/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób wytwarzania węgli aktywowanych zwłaszcza do wytwarzania elektrod.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 44 nr 21

Opis fizyczny: S. 17

Uwagi: Zgłoszenie patentowe P.411926.

Punktacja MNiSW: 2.000


105/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Wysokoazotowe chitynowe materiały węglowe.

Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 19 nr 2

Opis fizyczny: S. 205-215, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.17512/ios

Punktacja MNiSW: 9.000


106/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Wasiniak Bartłomiej, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Chitozan w syntezie węgli aktywowanych wzbogaconych w azot : najnowsze osiągnięcia.

Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 19 nr 3

Opis fizyczny: S. 379-390, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.17512/ios

Punktacja MNiSW: 9.000


107/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Walczyk Mariusz, Łukaszewicz Jerzy P., Janczak Katarzyna, Malinowski Rafał.

Tytuł oryginału: Antimicrobial carbon materials incorporating copper nano-crystallites and their PLA composites.

Czasopismo: Journal of Applied Polymer Science

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 133 no. 20

Opis fizyczny: S. 43429-1-9, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1002/app

Impact Factor: 1.860

Punktacja MNiSW: 25.000


108/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Gauden Piotr A., Terzyk Artur P., Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Nano-structured carbon matrixes obtained from chitin and chitosan by a novel method.

Czasopismo: Journal of Nanoscience and Nanotechnology

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 16 no. 3

Opis fizyczny: S. 2623-2631, tab., wykr.

Uwagi: 10.1166/jnn

Impact Factor: 1.483

Punktacja MNiSW: 20.000


109/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Nanoscale exfoliation of graphene sheets for manufacturing of 3D mesoporous structures.

Czasopismo: Journal of Nanoscience and Nanotechnology

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 16 no. 9

Opis fizyczny: S. 9997-10000, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1166/jnn

Impact Factor: 1.483

Punktacja MNiSW: 20.000


110/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Okoński Jarosław, Cyganiuk Aleksandra W., Patyk Jaromir, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: The zinc issue in the utilization of waste tires pyrolysis.

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 25 no. 6

Opis fizyczny: S. 2683-2687, tab.

Uwagi: 10.15244/pjoes

Impact Factor: 0.793

Punktacja MNiSW: 15.000


111/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Łukaszewicz Jerzy P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Influence of intermolecular interactions on the properties of carbon materials in modern chemistry.

Tytuł całości: 2nd Euro Intelligent Materials 2015, 10-12 June 2015, Kiel, Germany, programme.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: PO-24


112/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy, Ilnicka Anna.

Tytuł oryginału: Charbons activés à treneur élevée en azote, caractérisés par une conductivité électrique élevée et procédé d'obtention des charbons activés, destinés notamment à la fabrication des électrodes.

Tytuł równoległy: Activated carbons with high nitrogen content and of high electric conductivity as well as a method for the producing activated carbons particularly for the purpose of manufacturing electrodes.

Tytuł całości: Brussels Innova 2015, Pologne - Poland, Brussels Expo Heysel, 19-21.11.2015.

Adres wydawniczy: Katowice, Eurobusiness Haller : 2015

Opis fizyczny: S. 87-88


113/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Production of N-rich carbon materials from chitin and chitosan by different activation methods.

Tytuł całości: Carbon for energy storage/conversion and environment protection CESEP'15, 6th International Conference, October 18th to 22nd, 2015, Poznań : programm and abstracts book / sci. ed. F. Béguin, E. Frąckowiak.

Adres wydawniczy: Poznań, Poznan University of Technology : 2015

Opis fizyczny: S. 51


114/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Hypothetic role of selected constituents of wood and chitin during carbonization of the biomaterials.

Tytuł całości: Carbon for energy storage/conversion and environment protection CESEP'15, 6th International Conference, October 18th to 22nd, 2015, Poznań : programm and abstracts book / sci. ed. F. Béguin, E. Frąckowiak.

Adres wydawniczy: Poznań, Poznan University of Technology : 2015

Opis fizyczny: S. 152


115/261


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Grodzicki Emil, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Kuchnicki Przemysław, Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis and properties of magnetic nanoparticles with polymer for bioligands immobilization.

Tytuł całości: Central European Conference on Regenerative Medicine, CECRM 2015, Bydgoszcz, 14-15 March 2015, conference program.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK : 2015

Opis fizyczny: S. 72


116/261


Autorzy: Chełminiak Dorota, Ziegler-Borowska Marta, Siódmiak Tomasz, Kaczmarek Halina, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis of magnetite nanoparticles with polymer coating bioligands and chosen NSAIDs drugs for biomedical applications.

Tytuł całości: Colloid and interface sciences for a brighter future, 5th International Colloids Conference, 21-24 June 2015, Amsterdam, the Netherlands : program.

Adres wydawniczy: [S.l.], Elsevier : 2015

Opis fizyczny: [P078]


117/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Giełdon Ewa, Łukaszewicz Jerzy P., Gołembiewski Roman.

Tytuł oryginału: Nowe materiały węglowe jako materiał katodowy w bateriach metal-powietrze.

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2015

Opis fizyczny: S. 101-111, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 9)

Punktacja MNiSW: 4.000


118/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Kaczmarek-Kędziera Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Modyfikacje materiałów węglowych pod wpływem oddziaływań małymi cząsteczkami organicznymi.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 33


119/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Kaczmarek-Kędziera Anna, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Wpływ oddziaływań międzymolekularnych na właściwości materiałów węglowych.

Tytuł całości: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 24-26 czerwca 2015, Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2015

Opis fizyczny: S. 59


120/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy, Ilnicka Anna.

Tytuł oryginału: Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych, zwłaszcza do wytwarzania elektrod.

Tytuł równoległy: Activated carbons with high nitrogene content and of high electric conductivity as well as the way of producing activated carbons particularly for the purpose of manufacturing electrodes.

Tytuł całości: Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych, INTARG 2015 = International Exhibition of Economic and Scientific Innovations, 25-26.06.2015, Kraków, ICE Kraków Congress Centre.

Adres wydawniczy: Kraków : 2015

Opis fizyczny: S. 79-80


121/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy, Ilnicka Anna.

Tytuł oryginału: Charbons activés à teneur élevée en azote, caractérisés par une forte conductivité électrique et procédé d'obtention des charbons activés, notamment pour fabriquer des électrodes.

Tytuł całości: Pavillon Polonais, 114 Salon des Inventions Concours Lépine International Paris 2015, 29.04-10.05.2015.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2015

Opis fizyczny: S. [1]


122/261


Autorzy: Giełdon Ewa, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Materiały węglowe jako katalizator w redukcji tlenku w elektrochemicznych źródłach prądu.

Tytuł całości: Poczuj chemię do studenta, Toruń, 22.04.2015 r., książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 20


123/261


Autorzy: Ziegler-Borowska Marta, Chełminiak Dorota, Siódmiak Tomasz, Ilnicka Anna, Kaczmarek Halina, Łukaszewicz Jerzy P., Kaczmarek-Kędziera Anna.

Tytuł oryginału: Synthesis of biopolymers coated magnetic nanoparticles and mesoporous carbon materials as a potential sorbents for NSAIDs.

Tytuł całości: VII Konwersatorium Chemii Medycznej oraz VIII Sympozjum PTBI, 17-19 września 2015, Lublin.

Adres wydawniczy: Lublin, Perfekta info : 2015

Opis fizyczny: S. 185


124/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Chitin and chitosan - precursors for the production of activated carbons with high nitrogen content.

Tytuł całości: XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego "Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych", Szczecin, 16-18 września 2015 = 21st Conference "New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives", Szczecin, September 16-18th, 2015.

Adres wydawniczy: [Łódź, Polskie Towarzystwo Chitynowe] : 2015

Opis fizyczny: [2] s.


125/261


Autorzy: Cyganiuk Joanna, Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Sposób otrzymywania koncentratu nieorganicznego o wysokiej zawartości cynku.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 43 nr 1

Opis fizyczny: S. 14

Uwagi: Zgłoszenie patentowe PL 404409 (A1).

Punktacja MNiSW: 2.000


126/261


Autorzy: Olejniczak Andrzej, Leżańska Maria, Pacuła Aleksandra, Nowak Paweł, Włoch Jerzy, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Nitrogen-containing mesoporous carbons with high capacitive properties derived from a gelatin biomolecule.

Czasopismo: Carbon

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 91

Opis fizyczny: S. 200-214, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.carbon

Impact Factor: 6.198

Punktacja MNiSW: 40.000


127/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Discussion remarks on the role of wood and chitin constituents during carbonization.

Czasopismo: Frontiers in Materials

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: Art. 20 S. 1-6, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.3389/fmats


128/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Klimkiewicz Roman, Bumajdad Ali, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Nanostructured composite TiO2/carbon catalysts of high activity for dehydration of n-butanol.

Czasopismo: Materials Science and Engineering. B

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 198

Opis fizyczny: S. 35-42, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.mseb

Impact Factor: 2.331

Punktacja MNiSW: 30.000


129/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Synthesis of N-rich microporous carbon materials from chitosan by alkali activation using Na2CO3.

Czasopismo: Materials Science and Engineering. B

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 201

Opis fizyczny: S. 66-71, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.mseb

Impact Factor: 2.331

Punktacja MNiSW: 30.000


130/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Walczyk Mariusz, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: The fungicidal properties of the carbon materials obtained from chitin and chitosan promoted by copper salts.

Czasopismo: Materials Science and Engineering. C

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 52

Opis fizyczny: S. 31-36, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.msec

Impact Factor: 3.420

Punktacja MNiSW: 25.000


131/261


Autorzy: Górska Olga, Cyganiuk Aleksandra W., Olejniczak Andrzej, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Salix viminalis wood as a new precursor for manufacturing of carbon molecular sieves for effective methane/nitrogen separation.

Czasopismo: Open Chemistry

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 13 no. 1

Opis fizyczny: S. 748-755, il., tab.

Uwagi: 10.1515/chem

Punktacja MNiSW: 14.000


132/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Walczyk Mariusz, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: The fungicidal properties of the carbon materials obtained from natural biopolimers promoted by copper salts.

Tytuł całości: Carbon materials in science and technology, the 9th Torunian Carbon Symposium, 14-18 September 2014, Toruń : book of abstract.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 41-42


133/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Walczyk Mariusz, Malinowski Rafał, Janczak Katarzyna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Nowe materiały węglowe o właściwościach bakterio- i grzybobójczych otrzymywane z naturalnych biopolimerów.

Tytuł całości: Chemia - nowe wyzwania dla nauki i przemysłu, IX Poznańska Konferencja Naukowa, Poznań, 5 grudnia 2014 r. : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii : 2014

Opis fizyczny: S. 115


134/261


Autorzy: Faron Marta, Kaczmarek-Kędziera Anna, Łukaszewicz Jerzy, Kamedulski Piotr.

Tytuł oryginału: Squaraine dyes in modern chemistry of materials.

Tytuł całości: Chemistry Conference for Young Scientists ChemCYS 2014, Duinse Polders, Blankenberge, Belgium, 27-28 February 2014, book of abstracts.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 186


135/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Rutkowska N., Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Deglomeracja płytek grafenowych.

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2014

Opis fizyczny: S. 111-120

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 8)

Punktacja MNiSW: 4.000


136/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Walczyk Mariusz, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Synteza i charakterystyka materiałów węglowych uzyskanych z chitozanu promowanego jonami miedzi.

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2014

Opis fizyczny: S. 121-130

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 8)

Punktacja MNiSW: 4.000


137/261


Autorzy: Wasiniak Bartłomiej, Lewandowski Maciej, Ilnicka Anna, Gołembiewski Roman, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Proces pirolizy opon jako źródło pozyskiwania frakcji ciekłych zawierających limonen.

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2014

Opis fizyczny: S. 307-318

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 8)

Punktacja MNiSW: 4.000


138/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Gauden Piotr A., Terzyk Artur P., Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Activated carbons with nitrogen atoms content obtained by chemical activation of chitin and chitosan with phosphoric acid.

Tytuł całości: Materials Science and Engineering, MSE 2014, 23-25 September 2014, Darmstadt, Germany.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: [1] s.


139/261


Autorzy: Kamedulski Piotr, Kaczmarek-Kędziera Anna, Łukaszewicz Jerzy, Faron Marta.

Tytuł oryginału: Influence of intermolecular interactions on the properties of carbon materials.

Tytuł całości: Modeling, molecules, processes and properties, Przesieka, 26-30 of May 2014 / [ed. by Marina Lopatkova, Alicja Wolny].

Adres wydawniczy: Wrocław, Faculty of Chemistry University of Wrocław : 2014

Opis fizyczny: S. 44


140/261


Autorzy: Wasiniak Bartłomiej, Lewandowski Maciej, Ilnicka Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Pozyskiwanie limonenu z frakcji ciekłych powstałych w trakcie pirolizy opon.

Tytuł całości: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 25-27 czerwca 2014, Chomiąża Szlachecka, k. Żnina.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2014

Opis fizyczny: S. 32


141/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Walczyk Mariusz, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Grzybobójcze właściwości węgli aktywowanych otrzymywanych z naturalnych biopolimerów.

Tytuł całości: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, 25-27 czerwca 2014, Chomiąża Szlachecka, k. Żnina.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2014

Opis fizyczny: S. 12


142/261


Autorzy: Kaczmarek-Kędziera Anna, Maćczak Piotr, Chełminiak Dorota, Faron M., Janczyk M., Ziegler-Borowska Marta, Bosiak Mariusz J., Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Modification of carbon materials for sensing purposes.

Tytuł całości: XII Conference on Optical Chemical Sensors & Biosensors, 13-16 April 2014, Athens, Greece.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: 2 s., il., wykr.


143/261


Autorzy: Ilnicka Anna, Roszek Katarzyna, Olejniczak Andrzej, Komoszyński Michał, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Biologically active constituents from Salix viminalis bio-oil and their protective activity against hydrogen peroxide-induced oxidative stress in Chinese hamster ovary cells.

Czasopismo: Applied Biochemistry and Biotechnology

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 174 no. 6

Opis fizyczny: S. 2153-2161, il., tab.

Uwagi: 10.1007/s12010

Impact Factor: 1.735

Punktacja MNiSW: 20.000


144/261


Autorzy: Wasiniak Bartłomiej, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania polimerów nadrukowywanych cząsteczkowo.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 42 nr 14

Opis fizyczny: S. 19

Uwagi: Zgłoszenie patentowe nr 402359.

Punktacja MNiSW: 2.000


145/261


Autorzy: Wasiniak Bartłomiej, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania polimerów nadrukowywanych cząsteczkowo środkami wybuchowymi.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 42 nr 19

Opis fizyczny: S. 20

Uwagi: Zgłoszenie patentowe PL 403130 (A1).

Punktacja MNiSW: 2.000


146/261


Autorzy: Wasiniak Bartłomiej, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania polimerów nadrukowywanych cząsteczkowo efedryną.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 42 nr 19

Opis fizyczny: S. 19

Uwagi: Zgłoszenie patentowe PL 403131 (A1).

Punktacja MNiSW: 2.000


147/261


Autorzy: Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Sposób łącznego wykorzystania zmieszanych rozpuszczalnych form celulozy, mocznika i proszków nierozpuszczalnych w wodzie węglanów do wytwarzania mezoporowatych węgli aktywnych o wysokiej zawartości azotu.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 42 nr 26

Opis fizyczny: S. 13-14

Uwagi: Zgłoszenie patentowe PL 404374 (A1).

Punktacja MNiSW: 2.000


148/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Klimkiewicz Roman, Bumajdad Ali, Włoch Jerzy, Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Manufacture of a nanostructured CeOx/carbon catalyst for n-butanol conversion.

Czasopismo: Materials Letters

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 118

Opis fizyczny: S. 119-122, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.matlet

Impact Factor: 2.489

Punktacja MNiSW: 30.000


149/261


Autorzy: Kucińska Anna, Gołembiewski Roman, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Synthesis of N-rich activated carbons from chitosan by chemical activation.

Czasopismo: Science of Advanced Materials

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 6 no. 2

Opis fizyczny: S. 290-297, il., tab., wykr.

Impact Factor: 2.598

Punktacja MNiSW: 30.000


150/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Olejniczak Andrzej, Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Klimkiewicz Roman.

Tytuł oryginału: Carbonaceous supports for Fe-O, Ce-O, Ti-O and La-Mn-O dispersed catalysts for dehydrogenation and consecutive bimolecular condensations of primary alcohols.

Tytuł całości: 44th World Chemistry Congress, 11-16 August, 2013, Isnabul, Turkey, abstact book.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2013

Opis fizyczny: S. 835


151/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra W., Włoch Jerzy, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Charakterystyka materiałów węglowych otrzymywanych z odnawialnego surowca : rośliny Salix viminalis.

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2013

Opis fizyczny: S. 57-66, tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


152/261


Autorzy: Okoński J., Cyganiuk Aleksandra, Kucińska Anna, Trykowski Grzegorz, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Krytyczna ocena wybranych technologii utylizacji opon.

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2013

Opis fizyczny: S. 223-235, tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


153/261


Autorzy: Kucińska Anna, Gołembiewski Roman, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Węgle aktywowane wzbogacone w azot otrzymywane z naturalnego polimeru - chityny.

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2013

Opis fizyczny: S. 185-201, tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 7)

Punktacja MNiSW: 4.000


154/261


Autorzy: Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Chityna - nowy prekursor do otrzymywania wysokoazotowych węgli aktywnych.

Tytuł całości: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt. Dokonania naukowe doktorantów, Kraków, 20.04.2013 r., materiały konferencyjne - streszczenia / [oprac. Marcin Kuczera].

Adres wydawniczy: Kraków, Creativetime : 2013

Opis fizyczny: S. 40


155/261


Autorzy: Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Synteza mikroporowatych węgli aktywnych poprzez aktywację chemiczną chitozanu.

Tytuł całości: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Cz. 11: Nauki przyrodnicze, materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - nowe trendy w naukach przyrodniczych, IV edycja, Gdańsk 12-14.04.2013. T. 1 / red. Marcin Kuczera.

Adres wydawniczy: Kraków, Creativetime : 2013

Opis fizyczny: S. 24-32, il., tab., wykr.


156/261


Autorzy: Kucińska Anna, Walczyk Mariusz, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Węgle z chitozanu : otrzymywanie i charakterystyka azotowych grup funkcyjnych.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 19-21 czerwca 2013.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2013

Opis fizyczny: S. 9


157/261


Autorzy: Kłos Marek, Kucińska Anna, Olejniczak Andrzej, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Konwersja N-butanolu na otrzymywanych z chitozanu węglach aktywowanych zawierających tlenek ceru (IV).

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 19-21 czerwca 2013.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2013

Opis fizyczny: S. 41


158/261


Autorzy: Olejniczak Andrzej, Skuratov Vladimir A., Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Raman spectroscopic investigations of swift heavy ion irradiation effects in single-walled carbon nanotubes.

Tytuł całości: Vzaimodejstvie izučenij s tverdym telom, VITT 2013, materialy 10-j Meždunarodnoj konferencii, Minsk, Belarus', 24-27 sentâbrâ 2013 = Interaction of radiation with solids, IRS 2013 : proceedings of the 10th International Conference, Minsk, Belarus, September 24-27, 2013 / redkol. V. M. Aniŝik [et al.].

Adres wydawniczy: Minsk, Izdatel'skij Centr BGU : 2013

Opis fizyczny: S. 14-16, wykr.

Uwagi: Bibliogr.


159/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Olejniczak Andrzej, Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Klimkiewicz Roman.

Tytuł oryginału: Materiały węlowe aktywowane jonami La, Mn, Ti, Ce i Fe : dehydrogenacja i dehydratacja.

Tytuł całości: XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne = XLV Polish Annual Conference on Catalysis, Kraków, 13-15.03 2013, Kraków / [red. U. Filek, B. Sulikowski].

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN : 2013

Opis fizyczny: S. 43


160/261


Autorzy: Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P., Klimkiewicz Roman.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie naturalnego biopolimeru - chitozanu do otrzymywania węgli aktywnych i katalizatorów bogatych w azot.

Tytuł całości: XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne = XLV Polish Annual Conference on Catalysis, Kraków, 13-15.03 2013, Kraków / [red. U. Filek, B. Sulikowski].

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN : 2013

Opis fizyczny: S. 98


161/261


Autorzy: Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania nanoporowatych węgli aktywnych o wysokiej zawartości azotu.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 41 nr 11

Opis fizyczny: S. 19

Uwagi: Zgłoszenie patentowe PL 396955 (A1).

Punktacja MNiSW: 2.000


162/261


Autorzy: Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Nano-CaCo3 jako matryca do przygotowania z chitozanu bogatych w azot mezoporowatych materiałów węglowych.

Czasopismo: Inżynieria i Ochrona Środowiska

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 16 nr 2

Opis fizyczny: S. 193-204, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


163/261


Autorzy: Olejniczak Andrzej, Leżańska Maria, Włoch Jerzy, Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Novel nitrogen-containing mesoporous carbons prepared from chitosan.

Czasopismo: Journal of Materials Chemistry. A

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 1 no. 31

Opis fizyczny: S. 8961-8967, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1039/c3ta


164/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Klimkiewicz Roman, Olejniczak Andrzej, Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Nanoscale phenomena occurring during pyrolysis of Salix viminalis wood.

Czasopismo: Journal of Materials

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 1-9, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


165/261


Autorzy: Łukaszuk Katarzyna, Cyganiuk Aleksandra, Wełniak Mirosław, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Critical issues in the surface modification of active carbons by the Diels-Alder reaction.

Czasopismo: Materials Letters

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 101

Opis fizyczny: S. 17-20, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.matlet

Impact Factor: 2.269

Punktacja MNiSW: 35.000


166/261


Autorzy: Kucińska Anna, Roszek Katarzyna, Olejniczak Andrzej, Komoszyński Michał, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Isolation and chromatographic analysis of biologically active constituents prom Salix vimilais bio-oil.

Tytuł całości: 8th International Symposium on chromatography of natural products, the application of analytical methods for the development of natural products, Lublin (Poland), May 17-20, 2012 : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Lublin, Medical University : 2012

Opis fizyczny: S. 111


167/261


Autorzy: Leżańska Maria, Olejniczak Andrzej, Włoch Jerzy, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Novel nitrogen-containing mesoporous carbons obtained from chitosan.

Tytuł całości: Carbon 2012, The Annual World Conference on Carbon, June 17-22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Fraczek-Szczypta, Teresa Gumula.

Adres wydawniczy: Kraków, Polish Carbon Society, Scientific Publishing House "Akapit" : 2012

Opis fizyczny: S. 122


168/261


Autorzy: Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Chitosan - a novel precursor for production of nitrogen-rich active carbons.

Tytuł całości: Carbon 2012, The Annual World Conference on Carbon, June 17-22, 2012, Krakow, Poland : program and abstracts / eds. Aneta Fraczek-Szczypta, Teresa Gumula.

Adres wydawniczy: Kraków, Polish Carbon Society, Scientific Publishing House "Akapit" : 2012

Opis fizyczny: S. 122


169/261


Autorzy: Olejniczak Andrzej, Kucińska Anna, Cyganiuk Aleksandra W., Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Przeciwutleniacze pozyskiwane w procesie pirolizy drewna wierzby energetycznej (Salix viminalis) w stabilizacji oksydacyjnej biodiesla.

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2012

Opis fizyczny: S. 181-194, tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 4.000


170/261


Autorzy: Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Otrzymywanie węgli aktywnych i katalizatorów bogatych w azot z odnawialnego surowca - chitozanu.

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2012

Opis fizyczny: S. 143-162

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 6)

Punktacja MNiSW: 4.000


171/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Olejniczak Andrzej, Kucińska Anna, Klimkiewicz Roman, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Salix viminalis as a source nanomaterials and bioactive natural substances.

Tytuł całości: Natural polymers, biopolymers, biomaterials, and their composites, blends, and IPNS / ed. by Sabu Thomas, Neethu Ninan, Sneha Mohan and Elizabeth Francis.

Adres wydawniczy: Toronto, Apple Academic Press : 2012

Opis fizyczny: S. 99-111, il., tab., wykr.

Seria: (Advences in Materials Science ;vol. 2)

Punktacja MNiSW: 5.000


172/261


Autorzy: Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Chitosan - based production of nitrogen-rich active carbons.

Tytuł całości: Third International Conference on Natural Polymers, Bio-Polymers, Bio-Materials, their Composites, Blends, IPNs, Polyelectrolytes and Gels, Macro to Nano Scales : ICNP-2012, 26th to 28th October 2012.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2012

Opis fizyczny: S. 3-4


173/261


Autorzy: Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Chitozan - nowy surowiec do otrzymywania węgli aktywnych bogatych w azot.

Tytuł całości: VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 13-15 czerwca 2012.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2012

Opis fizyczny: S. 16


174/261


Autorzy: Kucińska Anna, Cyganiuk Aleksandra, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: A microporous and high surface area active carbon obtained by the heat-treatment of chitosan.

Czasopismo: Carbon

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 50 no. 8

Opis fizyczny: S. 3098-3101, il., tab.

Impact Factor: 5.868

Punktacja MNiSW: 40.000


175/261


Autorzy: Olejniczak Andrzej, Kucińska Anna, Cyganiuk Aleksandra W., Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Effect of Salix viminalis pyrolysis derived antioxidants on oxidative stability of diesters and diester-poly-α-olefin mixtures.

Czasopismo: Industrial and Engineering Chemistry Research

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 51 no. 14

Opis fizyczny: S. 5117-5123, il., tab.

Impact Factor: 2.206

Punktacja MNiSW: 35.000


176/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Górska Olga, Olejniczak Andrzej, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Pyrolytic production of microporous charcoals from different wood resources.

Czasopismo: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 98

Opis fizyczny: S. 15-21, tab. wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 2.560

Punktacja MNiSW: 30.000


177/261


Autorzy: Olejniczak Andrzej, Skuratov Vladimir A., Łukaszewicz Jerzy P., Shostenko Alexandre G..

Tytuł oryginału: Effect of 700 MeV Bi ion irradiation on multi-walled carbon nanotubes.

Tytuł całości: Carbon 2011, The Annual World Conference on Carbon, July 25-29 2011, Shanghai, China : short abstracts.

Adres wydawniczy: Shanghai, East China University of Science and Technology : 2011

Opis fizyczny: ID 920


178/261


Autorzy: Wasiniak Bartłomiej, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Preparatyka i charakterystyka polimerów nadrukowywanych cząsteczkowo ibuprofenem i nitrobenzenem do wykorzystania w SPME i SPE.

Tytuł całości: Chromatografia w praktyce, praca zbiorowa / pod red. Adama Voelkela i Wiesława Wasiaka.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej : 2011

Opis fizyczny: S. 89-101, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


179/261


Autorzy: Olejniczak Andrzej, Cyganiuk Aleksandra, Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Skład chemiczny produktów uzyskanych z drewna wierzby energetycznej (Salix viminalis).

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2011

Opis fizyczny: S. 141-159, tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 4.000


180/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra W., Górska Olga, Olejniczak Andrzej, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Inert gases separation by nanoporous carbon molecular sieves obtained from Salix viminalis.

Tytuł całości: Hybrid Materials 2011, Second International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, 6-10 March 2011 : programme.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2011

Opis fizyczny: [C.1.1.1.], il., tab.


181/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy P., Wasiniak Bartłomiej.

Tytuł oryginału: Analiza chromatograficzna nitrobenzenu z wykorzystaniem polimeru z nadrukiem cząsteczkowym jako sorbentu w ekstrakcji do fazy stałej.

Tytuł całości: IX Konferencja Chromatograficzna "Chromatografia? To przecież codzienność!", Poznań, 26-29 VI 2011, materiały konferencyjne / oprac. red. Patryk Bielecki.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej : 2011

Opis fizyczny: S. 172


182/261


Autorzy: Olejniczak Andrzej, Łukaszewicz Jerzy P., Fall Jacek.

Tytuł oryginału: Dyskryminacja olejów silnikowych technikami chromatografii gazowej i spektroskopii 1H NMR : porównanie metod.

Tytuł całości: IX Konferencja Chromatograficzna, "Chromatografia? To przecież codzienność!" : materiały konferencyjne 26-29 czerwca 2011 / [oprac. red. Patryk Bielecki].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej : 2011

Opis fizyczny: S. 177


183/261


Autorzy: Olejniczak Andrzej, Cyganiuk Aleksandra, Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Energetic Willow (Salix viminalis) : unconventional applications.

Tytuł całości: Sustainable growth and applications in renewable energy sources / ed. by Majid Nayeripour and Mostafa Kheshti.

Adres wydawniczy: Rijeka, InTech : 2011

Opis fizyczny: S. 181-208, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


184/261


Autorzy: Kucińska Anna, Olejniczak Andrzej, Cyganiuk Aleksandra, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Pozyskiwanie polifenoli z drewna Salix viminalis.

Tytuł całości: V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 16-18.06.2011.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2011

Opis fizyczny: S. 35


185/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra W., Górska Olga, Olejniczak Andrzej, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Rozdział gazów obojętnych na materiałach węglowych otrzymywanych z Salix viminalis.

Tytuł całości: V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 16-18.06.2011.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2011

Opis fizyczny: S. 29


186/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Górska Olga, Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Fabrication of nanoporous molecular sieves for methane and hydrogen storage.

Czasopismo: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 110


187/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Kucińska Anna, Olejniczak Andrzej, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Biotechnological fabrication of hybrid catalysts for oxygen reduction electrodes.

Czasopismo: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 119


188/261


Autorzy: Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: High surface area and nanoporous carbon from chitosan for supercapacitors.

Czasopismo: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 6

Opis fizyczny: S. 97


189/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy P., Zieliński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Durability and narrow pore sizedistribution (PSD) of carbons fabricated from Salix viminalis wood.

Czasopismo: Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 32 no. 3

Opis fizyczny: S. 195-201, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.378

Punktacja MNiSW: 15.000


190/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Klimkiewicz Roman, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Hybrid catalyst containing nano-sized LaMnO3 and carbon black for high yield and selective ketonization of n-butanol.

Czasopismo: Materials Research Bulletin

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 46 no. 3

Opis fizyczny: S. 327-332, tab., wykr.

Impact Factor: 2.105

Punktacja MNiSW: 30.000


191/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Olejniczak Andrzej, Klimkiewicz Roman, Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Chemiczne przetwarzanie drewna z wierzby wiciowej (Salix viminalis) zastępujące wykorzystanie jako biopaliwa

Tytuł całości: Diagnozowanie stanu środowiska, metody badawcze - prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw / pod red. Jerzego K. Garbacza.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : 2010

Opis fizyczny: S. 37-49, il., tab., wykr., streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 3.000


192/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Kucińska Anna, Olejniczak Andrzej, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Biotechnologiczne przetwarzanie drewna Salix viminalis

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 17-19 czerwca 2010 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii ; Polskie Towarzystwo Chemiczne].

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 81


193/261


Autorzy: Wasiniak Bartłomiej, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Preparatyka i charakterystyka włókien do mikroekstrakcji do fazy stałej na bazie polimerów z nadrukiem cząsteczkowym ibuprofenu i nitrobenzenu.

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 17-19 czerwca 2010 / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii ; Polskie Towarzystwo Chemiczne].

Adres wydawniczy: [Toruń, s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 77


194/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Olejniczak Andrzej, Kucińska Anna, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Salix viminalis as a source of precious materials and substances.

Tytuł całości: Second International Conference on Natural Polymers, Bio-Polymers, Bio-Materials, their Composites, Blends, IPNs, Polyelectrolytes and Gels, Macro to Nano Scales : ICNP-2010, September 24-26 2010.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2010

Opis fizyczny: S. 3-4


195/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Klimkiewicz Roman, Olejniczak Andrzej, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Biotechnological fabrication of LaMnO3-carbon catalyst for n-butanol conversion to ketones.

Czasopismo: Carbon

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 48 no. 1

Opis fizyczny: S. 99-106

Impact Factor: 4.896

Punktacja MNiSW: 32.000


196/261


Autorzy: Wasiniak Bartłomiej, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Preparation and characterization of polymers imprinted molecularly with ibuprofen and nitrobenzene.

Czasopismo: Copernican Letters

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 117-124, il., tab., wykr.


197/261


Autorzy: Olejniczak Andrzej, Cyganiuk Aleksandra, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: 1,2,4-Triazine-based chromogenic reagents for the detection of microtraces of various metals left on human skin

Czasopismo: Journal of Forensic Sciences

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 55 no. 3

Opis fizyczny: S. 747-752

Impact Factor: 1.159

Punktacja MNiSW: 27.000


198/261


Autorzy: Szumera Jakub, Wełniak Mirosław, Olejniczak Andrzej, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Transfer of triazine-iron(II) chromic complexes left by iron items on textile background and human skin.

Czasopismo: Journal of Forensic Sciences

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 55 no. 4

Opis fizyczny: S. 944-952, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Impact Factor: 1.159

Punktacja MNiSW: 27.000


199/261


Autorzy: Olejniczak Andrzej, Szumera Jakub, Wełniak Mirosław, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: 1,2,4-triazine-based chromogenic reagents for the detection of microtraces of various metals left on human skin.

Tytuł całości: 11th JCF-Frühjahrssymposium, March 11-14, 2009 in Essen, book of abstracts.

Adres wydawniczy: Essen, [s.n.] : 2009

Opis fizyczny: S. 216


200/261


Autorzy: Cyganiuk Aleksandra, Olejniczak Andrzej, Łukaszewicz Jerzy P..

Tytuł oryginału: Nanoscale phenomena occurring during pyrolysis of selected plants.

Tytuł całości: 1st International Conference on Nanostructured Materials and Nanocomposites, ICNM-2009, April 6-8 2009, Kottayam, Kerala, India.

Adres wydawniczy: [S.l., Institute of Macromolecular Science and Engineering] : 2009

Opis fizyczny: S. 89-90


201/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Mieczysław Jaroniec : doktor honoris causa UMK

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 18 nr 3

Opis fizyczny: S. 5


202/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Wesołowski Radosław P., Cyganiuk Aleksandra.

Tytuł oryginału: Enrichment of Salix viminalis wood in metal ions by means phytoextraction.

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 18 no. 3

Opis fizyczny: S. 507-511, il., wykr.

Impact Factor: 0.947

Punktacja MNiSW: 10.000


203/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Carbon : an underestimated material for chemical sensors construction.

Tytuł całości: Carbon materials, theory and practice / eds.: Artur P. Terzyk, Piotr A. Gauden, Piotr Kowalczyk.

Adres wydawniczy: Kerala, Research Signpost : 2008

Opis fizyczny: S. 93-209, il., tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 7]

Punktacja MNiSW: 4.000


204/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Wesołowski Radosław P..

Tytuł oryginału: Fabrication of molecular-sieve-type carbons from Salix viminalis.

Czasopismo: Microporous and Mesoporous Materials

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 116 no. 1/3

Opis fizyczny: S. 723-726, il., wykr.

Impact Factor: 2.555

Punktacja MNiSW: 24.000


205/261


Autorzy: Kaczmarek Anna, Dinadayalane T. C., Łukaszewicz Jerzy, Leszczyński Jerzy.

Tytuł oryginału: Effect of tube length on the chemisorptions of one and two hydrogen atoms on the sidewalls of (3,3) and (4,4) single-walled carbon nanotubes : a theoretical study.

Czasopismo: International Journal of Quantum Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 107 no. 12

Opis fizyczny: S. 2211-2219, il., tab.

Uwagi: 10.1002/qua

Impact Factor: 1.368

Punktacja MNiSW: 20.000


206/261


Autorzy: Dinadayalane T. C., Kaczmarek Anna, Łukaszewicz Jerzy, Leszczyński Jerzy.

Tytuł oryginału: Chemisorption of hydrogen atoms on the sidewalls of armchair single-walled carbon nanotubes.

Czasopismo: Journal of Physical Chemistry. C

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 111 no. 20

Opis fizyczny: S. 7376-7383, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 3.000


207/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Imaizumi Shin, Yuasa Masayoshi, Shimanoe Kengo, Yamazoe Noboru.

Tytuł oryginału: New approach towards preparation of efficient gas diffusion-type oxygen reduction electrode.

Czasopismo: Journal of Materials Science

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 41 no. 19

Opis fizyczny: S. 6215-6220

Uwagi: a


208/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Skompska Magdalena.

Tytuł oryginału: A novel carbon-based ionic conductor for humidity sensors

Czasopismo: Sensors and Actuators. B : Chemical

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 113 no. 2

Opis fizyczny: S. 970-977


209/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Carbon materials for chemical sensors : a review.

Czasopismo: Sensor Letters

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 4 no. 2

Opis fizyczny: S. 53-98

Uwagi: a


210/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Carbon films for humidity sensors

Czasopismo: Sensor Letters

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 4 no. 3

Opis fizyczny: S. 281-304


211/261


Autorzy: Kowalczyk-Dembińska Halina, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Chemia ogólna i jakościowa analiza chemiczna : ćwiczenia laboratoryjne. Cz. 2 : Opisy doświadczeń i sprawozdania studenckie

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 77 s.


212/261


Autorzy: Kowalczyk-Dembińska Halina, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Chemia ogólna i jakościowa analiza chemiczna : ćwiczenia laboratoryjne. Cz. 1 : Omówienie teoretyczne

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 134 s.


213/261


Autorzy: Derkowska-Rybicka Ewa, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Preventive conservation of stone historical objects / ed. by Wiesław Domasłowski ; [tł. Ewa Derkowska-Rybicka, Jerzy Łukaszewicz].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 244 s., il.


214/261


Autorzy: Terzyk Artur P., Rychlicki Gerhard, Biniak Stanisław, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: New correlations between the composition of the surface layer of carbon and its physicochemical properties exposed while paracetamol is adsorbed at different temperatures and pH.

Czasopismo: Journal of Colloid and Interface Science

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 257 no. 1

Opis fizyczny: S. 13-30

Uwagi: a


215/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Badania budowy, właściwości chemicznych i detekcyjnych filmów węglowych stosowanych jako czujniki wilgotności powietrza.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 191, [1] s., il., wykr.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


216/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Controlling of surface and humidity detecting properties of carbon films : selection of a precursor for carbonization.

Czasopismo: Thin Solid Films

Rocznik: 2001

Szczegóły: Vol. 391

Opis fizyczny: S. 270-274

Uwagi: a


217/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Semiconducting carbons as selective adsorbents for humidity sensors.

Czasopismo: Electron Technology

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 33 no. 1/2

Opis fizyczny: S. 195-206

Uwagi: a


218/261


Autorzy: Panas Magdalena, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: The stabilising influence of hematin on the properties of the oxygen-sensitive carbon electrode.

Czasopismo: Sensors and Actuators. B : Chemical

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 55

Opis fizyczny: S. 1-8

Uwagi: a


219/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Carbon-film-based humidity sensor containing sodium or potassium : recovery effect.

Czasopismo: Sensors and Actuators. B : Chemical

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 60

Opis fizyczny: S. 184-190

Uwagi: a


220/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Terzyk Artur P..

Tytuł oryginału: Porosity of carbon films applied to chemical sensor construction.

Czasopismo: Colloids and Surfaces. A

Rocznik: 1998

Szczegóły: Vol. 132

Opis fizyczny: S. 127-135

Uwagi: a


221/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Nowakowski Krzysztof, Szczęsny Adam, Wiśniewski Kazimierz E..

Tytuł oryginału: Podstawy chemii : ćwiczenia laboratoryjne.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: 158 s., il.

Uwagi: a


222/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: X-ray photoelectron spectroscopy studies of sodium modified carbon films suitable for use in humidity sensors.

Czasopismo: Journal of Materials Science

Rocznik: 1997

Szczegóły: Vol. 32 no. 22

Opis fizyczny: S. 6063-6068

Uwagi: a


223/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Rola jonów metali alkalicznych w mechanizmie detekcji pary wodnej za pomocą półprzewodnikowych filmów węglowych.

Tytuł całości: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne, COE' 96, IV konferencja naukowa, Szczyrk, 13-16 maja 1996 r. : materiały konferencyjne. T. 1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna : 1996

Opis fizyczny: S. 243-246

Uwagi: a


224/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Warunki występowania efektu przełączającego wykorzystywanego w detekcji pary wodnej za pomocą półprzewodnikowych filmów węglowych.

Tytuł całości: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne, COE' 96, IV konferencja naukowa, Szczyrk, 13-16 maja 1996 r. : materiały konferencyjne. T. 2.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna : 1996

Opis fizyczny: S. 283-285


225/261


Autorzy: Panas Magdalena, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Elektrochemiczny czujnik tlenu : wykorzystanie wysokotemperaturowych filmów węglowych modyfikowanych hematyną jako adsorbentów tlenu gazowego i rozpuszczonego w wodzie.

Tytuł całości: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne, COE' 96, IV konferencja naukowa, Szczyrk, 13-16 maja 1996 r. : materiały konferencyjne. T. 1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna : 1996

Opis fizyczny: S. 239-242

Uwagi: a


226/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Panas Magdalena, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Sodium-doped carbon films for humidity sensor construction.

Czasopismo: Sensors and Actuators. B : Chemical

Rocznik: 1996

Szczegóły: Vol. 32

Opis fizyczny: S. 221-226

Uwagi: a


227/261


Autorzy: Rychlicki Gerhard, Terzyk Artur P., Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Determination of carbon porosity from low-temperature nitrogen adsorption data : a comparison of the most frequently used methods.

Czasopismo: Colloids and Surfaces. A

Rocznik: 1995

Szczegóły: Vol. 96

Opis fizyczny: S. 105-111

Uwagi: a


228/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Arcimowicz Andrzej, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Elektrochemiczny przełącznik wyzwalany zmianami wilgotności powietrza.

Tytuł całości: Chemia nowych materiałów, doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993 / red. Józef Ceynowa.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S-4 P-47


229/261


Autorzy: Pilecki Michał, Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Automatyczny analizator składu ziarnowego.

Tytuł całości: Materiały sympozjum "Mielenie i separacja", Rudy k/Gliwic, 13-15 października 1993.

Adres wydawniczy: [S.l.], [s.n.] : 1993

Opis fizyczny: S. 1-11


230/261


Autorzy: Rouba Bogumiła J., Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Przyrząd do pomiaru temperatury mięknienia materiałów termoplastycznych, zwłaszcza warstw malarskich obrazów : opis patentowy PL nr 160483.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 1993

Opis fizyczny: 6 s., il.

Punktacja MNiSW: 10.000


231/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Nowakowski Krzysztof, Szczęsny Adam, Wiśniewski Kazimierz E..

Tytuł oryginału: Podstawy chemii : ćwiczenia laboratoryjne.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1992

Opis fizyczny: 178 s., il.

Uwagi: a


232/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: An application of carbon-type semicanductors for the construction of a humidity-sensitive diode.

Czasopismo: Sensors and Actuators. B : Chemical

Rocznik: 1992

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: S. 61-65

Uwagi: a


233/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Miura Norio, Yamazoe Noboru.

Tytuł oryginału: LaF3-based oxygen sensor using Pb phthalocyanine electrode for quick response at room temperature.

Czasopismo: Sensors and Actuators. B : Chemical

Rocznik: 1992

Szczegóły: Vol. 9

Opis fizyczny: S. 55-58

Uwagi: a


234/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Miura Norio, Yamazoe Noboru.

Tytuł oryginału: Influence of water treatment of LaF3 crystal on LaF3-based oxygen sensor workable at room temperature.

Czasopismo: Japanese Journal of Applied Physics

Rocznik: 1991

Szczegóły: Vol. 30 no. 7B

Opis fizyczny: S. L1327-L1329

Uwagi: a


235/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Diode-type humidity sensor using perovskite-type oxides operable at room temperature.

Czasopismo: Sensors and Actuators. B : Chemical

Rocznik: 1991

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 227-232

Uwagi: a


236/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Diode-type humidity sensor using perovskite-type oxides operable at room temperature.

Tytuł całości: Eurosensors IV held jointly with Sensoren, Technologie und Anwendung, October 1-3, 1990, Karlsruhe, Federal Republic of Germany, abstracts.

Adres wydawniczy: [Karlsruhe], Verband Deutscher Elektrotechniker : 1990

Opis fizyczny: P.1.4.2

Uwagi: a


237/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: Wpływ sposobu otrzymywania węgla z polialkoholu furfurylowego na jego zdolność detekcji par i gazów.

Tytuł całości: Seminarium "Powierzchnia węgla 90", Gliwice, 13-15 wrzesień 1990, streszczenia referatów i komunikatów.

Adres wydawniczy: Gliwice, Zakład Karbochemii PAN : 1990

Opis fizyczny: S. 88-91

Uwagi: a


238/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł.

Tytuł oryginału: A LaF3-based oxygen sensor with perovskite-type oxide electrode operative at room temperature.

Czasopismo: Sensors and Actuators. B : Chemical

Rocznik: 1990

Szczegóły: Vol. 1

Opis fizyczny: S. 195-198

Uwagi: a


239/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy P., Miura Norio, Yamazoe Noboru.

Tytuł oryginału: LaF3-based oxygen sensor using Perovskite-type oxide electrode.

Tytuł całości: Proceedings of the 8th Chemical Sensors Symposium, Yokohama (Japan), 7-8.04.1989.

Adres wydawniczy: Yokohama : 1989

Opis fizyczny: S. 117-120


240/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy P., Miura Norio, Yamazoe Noboru.

Tytuł oryginału: Application of perovskite-type oxides to the sensing electrode of a LaF3-based oxygen sensor workable at room temperature.

Czasopismo: Japanese Journal of Applied Physics

Rocznik: 1989

Szczegóły: Vol. 28 no. 4

Opis fizyczny: S. L711-L713, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 2.533

Punktacja MNiSW: 20.000


241/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy P., Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: An application of thermally decomposed polymer for water vapour sensing in air.

Czasopismo: Materials Science

Rocznik: 1988

Szczegóły: Vol. 14 no. 1

Opis fizyczny: S. 51-54, tab., wykr.


242/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Detection of water vapor by means of powdered carbons of semiconductor properties.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1988

Szczegóły: Vol. 62 no. 7-12

Opis fizyczny: S. 839-846

Uwagi: a


243/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Semiconducting carbons for water, ethanol and methanol vapour sensing.

Czasopismo: Sensors and Actuators

Rocznik: 1988

Szczegóły: Vol. 14 no. 3

Opis fizyczny: S. 233-242, il., tab., wykr

Impact Factor: 1.504

Punktacja MNiSW: 16.000


244/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Polymer-based conducting material used for water vapour detection in air.

Tytuł całości: Electronic properties of conjugated polymers, proceedings of an International Winter School, Kirchberg, Tirol, March 14-21, 1987 / eds.: H. Kuzmany, M. Mehring and S. Roth.

Adres wydawniczy: Berlin [etc.], Springer-Verlag : 1987

Opis fizyczny: S. 428-431, tab., wykr.

Seria: (Springer Series in Solid-State Sciences ;76)


245/261


Autorzy: Siedlewski Janusz, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania węglowych adsorbentów, zwłaszcza do detekcji par i gazów : opis patentowy 138366.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy PRL : 1987

Opis fizyczny: 2 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


246/261


Autorzy: Rouba Bogumiła J., Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Przyrząd do pomiaru temperatury mięknienia materiałów termoplastycznych, zwłaszcza warstw malarskich obrazów.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 1987

Szczegóły: R. 15 nr 4

Opis fizyczny: S. 43-44, il.

Uwagi: Zgłoszenie patentowe nr 255051.


247/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Utilization of carbon-glass sinters for detection of water vapor.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1987

Szczegóły: Vol. 61 no. 4-6

Opis fizyczny: S. 483-490

Uwagi: a


248/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Electric resistance changes of carbons caused by water vapor adsorption.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1987

Szczegóły: Vol. 61 no. 7-12

Opis fizyczny: S. 811-820

Uwagi: a


249/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Use of carbon : type materials for semiconducting gas detectors.

Tytuł całości: Carbon '86, 4th International Carbon Conference, Baden-Baden, 30. Juni - 4. Juli 1986 : proceedings.

Adres wydawniczy: [Baden-Baden, Arbeitskreis Kohlenstoff der Deutschen Keramischen Gesellschaft] : 1986

Opis fizyczny: S. 341-344, tab., wykr.


250/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy Paweł, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Donor-acceptor interactions in adsorbate : carbon systems as the basic phenomenon for gas detection.

Tytuł całości: Physics of solid surfaces, 1984, proceedings of the Third Symposium on Surface Physics, Smolenice Castle, Czechoslovakia, 3-7 September 1984 / ed.: J. Koukal.

Adres wydawniczy: Amsterdam [etc.], Elsevier : 1985

Opis fizyczny: S. 140-149, tab., wykr.

Seria: (Studies in Surface Science and Catalysis ;23)


251/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Changes in electric resistance of carbons caused by adsorption of ethanol vapor.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1985

Szczegóły: Vol. 59 no. 7-9

Opis fizyczny: S. 855-863, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.083

Punktacja MNiSW: 8.000


252/261


Autorzy: Siedlewski Janusz, Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania węglowych adsorbentów, zwłaszcza do detekcji par i gazów.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 1984

Szczegóły: R. 12 nr 14

Opis fizyczny: S. 7

Uwagi: Zgłoszenie patentowe nr 240005.


253/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: New carbon materials for semiconductor gas detectors.

Tytuł całości: Chemical sensors proceedings of the International Meeting on Chemical Sensors, held in Fukuoka, Japan, September 19-22, 1983 / ed. by T. Seiyama [et al.].

Adres wydawniczy: Tokyo, Kodansha : 1983

Opis fizyczny: S. 220-224, il., tab., wykr.

Seria: (Analytical Chemistry Symposia Series ;17)


254/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Wpływ warunków adsorpcji na opór elektryczny karbonizatu otrzymanego z polialkoholu furfurylowego.

Czasopismo: Przemysł Chemiczny

Rocznik: 1983

Szczegóły: T. 62 nr 6

Opis fizyczny: S. 339-341, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.121

Punktacja MNiSW: 7.000


255/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Wpływ adsorbowanych cząsteczek różnych adsorbantów na opór elektryczny węgla.

Czasopismo: Przemysł Chemiczny

Rocznik: 1983

Szczegóły: T. 62 nr 7

Opis fizyczny: S. 407-410, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.121

Punktacja MNiSW: 7.000


256/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Effects of adsorption conditions on electric resistance of carbonized polyfurfuryl alcohol.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1982

Szczegóły: Vol. 56 no. 10-12

Opis fizyczny: S. 1417-1425, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.156

Punktacja MNiSW: 8.000


257/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy, Siedlewski Janusz, Rychlicki Gerhard.

Tytuł oryginału: Effects of presence of surface oxygen functional groups on changes in carbon electric conductance caused by adsorption.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1982

Szczegóły: Vol. 56 no. 4-6

Opis fizyczny: S. 761-768, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.156

Punktacja MNiSW: 8.000


258/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Wpływ temperatury karbonizacji oraz temperatury adsorpcji na oddziaływania donorowo-akceptorowe w układzie adsorbat-węgiel.

Tytuł całości: Sorpcja w ochronie człowieka i środowiska, materiały Ogólnopolskiego VI Colloquium Adsorpcyjnego : komunikaty przedstawione na sesji plakatowej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wojskowa Akademia techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego : 1981

Opis fizyczny: S. 77-80, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


259/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy, Rychlicki Gerhard, Siedlewski Janusz.

Tytuł oryginału: Donor-acceptor interactions in the system adsorbate carbon.

Czasopismo: Polish Journal of Chemistry

Rocznik: 1981

Szczegóły: Vol. 55 no. 9

Opis fizyczny: S. 1855-1862, tab., wykr.; streszcz. ang.

Impact Factor: 0.241

Punktacja MNiSW: 8.000


260/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Półprzewodnikowe detektory gazów.

Czasopismo: Przemysł Chemiczny

Rocznik: 1979

Szczegóły: T. 58 nr 7

Opis fizyczny: S. 366-368, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.207

Punktacja MNiSW: 8.000


261/261


Autorzy: Łukaszewicz Jerzy.

Tytuł oryginału: Automatyczne aparatury do badania adsorpcji w układzie gaz-ciało stałe.

Tytuł równoległy: Automatic apparatures for adsorption studies in gas-solid system.

Czasopismo: Wiadomości Chemiczne

Rocznik: 1979

Szczegóły: R. 33 z. 10

Opis fizyczny: S. 669-691, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000