ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Nauczyciele akademiccy

dr hab. Michał Szumski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Nauczyciele ICNT

tel.: +48-56-665-6061
e-mail: michu@chem.umk.pl
www: https://www.chem.umk.pl/kchsib/pracownicy/michal-szumski/
ORCID: 0000-0003-3129-3072

Zainteresowania:
miniaturyzacja technik analitycznych, techniki elektromigracyjne, synteza monolitycznych faz stacjonarnych do chromatografii cieczowej i technik elektromigracyjnych, preparatyka pakowanych kolumn kapilarnych, modyfikacja wewnętrznych powierzchni kapilar, ekstrakcja w stanie nadkrytycznym.

Terminy konsultacji:
piątek 14:00-16.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy