ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Nauczyciele akademiccy

dr hab. Michał Szumski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/96


Autorzy: Zasada-Kłodzińska Daria, Basiul Elżbieta, Buszewski Bogusław, Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Analysis of natural dyes from historical objects by high performance liquid chromatography and electromigration techniques.

Czasopismo: Critical Reviews in Analytical Chemistry

Rocznik: 2020

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 1-34, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1080/10408347

Impact Factor: 4.568

Punktacja MNiSW: 100.000


2/96


Autorzy: Grzywiński Damian, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Polymer monoliths with silver nanoparticles-cholesterol conjugate as stationary phases for capillary liquid chromatography.

Czasopismo: Journal of Chromatography. A

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 1526

Opis fizyczny: S. 93-103, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.chroma

Impact Factor: 3.716

Punktacja MNiSW: 40.000


3/96


Autorzy: Meller Kinga, Pomastowski Paweł, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Preparation of an improved hydrophilic monolith to make trypsin-immobilized microreactors.

Czasopismo: Journal of Chromatography. B

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 1043

Opis fizyczny: S. 128-137, il., tab., wykr.

Impact Factor: 2.441

Punktacja MNiSW: 30.000


4/96


Autorzy: Meller Kinga, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Microfluidic reactors with immobilized enzymes : characterization, dividing, perspectives.

Czasopismo: Sensors and Actuators. B : Chemical

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 244

Opis fizyczny: S. 84-106, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.snb

Impact Factor: 5.667

Punktacja MNiSW: 40.000


5/96


Autorzy: Zasada-Kłodzińska Daria, Rodzik A., Basiul Elżbieta, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Identification of historical dyes by non-aqueous capillary electrophoresis.

Tytuł całości: 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences, 3-6 July, 2016, Toruń, Poland, abstract book / [eds.: B. Buszewski & J. Kowalska].

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Chemistry : 2016

Opis fizyczny: S. 231


6/96


Autorzy: Grzywiński Damian, Krzemińska M., Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Hypercrosslinked monolithic cholesterol columns for capillary liquid chromatography.

Tytuł całości: 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences, 3-6 July, 2016, Toruń, Poland, abstract book / [eds.: B. Buszewski & J. Kowalska].

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Chemistry : 2016

Opis fizyczny: S. 294


7/96


Autorzy: Ligor Magdalena, Piechocka J., Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: The correlation between an antioxidant activity of plant material extracts and a concentration of polyphenols.

Tytuł całości: 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences, 3-6 July, 2016, Toruń, Poland, abstract book / [eds.: B. Buszewski & J. Kowalska].

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Chemistry : 2016

Opis fizyczny: S. 262


8/96


Autorzy: Meller Kinga, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Application of 2-hydroxyethyl methacrylate-co-N,N'-methylenebis(acrylamide) monolithic bed as a support for trypsin immobilization.

Tytuł całości: 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences, 3-6 July, 2016, Toruń, Poland, abstract book / [eds.: B. Buszewski & J. Kowalska].

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Chemistry : 2016

Opis fizyczny: S. 101


9/96


Autorzy: Szumski Michał, Grzywiński Damian, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: New monoliths for capillary LC and sample preparation.

Tytuł całości: 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences, 3-6 July, 2016, Toruń, Poland, abstract book / [eds.: B. Buszewski & J. Kowalska].

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Chemistry : 2016

Opis fizyczny: S. 58


10/96


Autorzy: Zasada-Kłodzińska Daria, Basiul Elżbieta, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Zastosowanie technik elektromigracyjnych do badań barwników występujących w obiektach zabytkowych.

Tytuł całości: Analiza chemiczna w ochronie zabytków, XVI konferencja, 1-2 grudnia 2016, Warszawa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 59


11/96


Autorzy: Szumski Michał, Zasada-Kłodzińska Daria, Basiul Elżbieta, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Miniaturowe techniki separacyjne w badaniach dzieł sztuki.

Tytuł całości: Analiza chemiczna w ochronie zabytków, XVI konferencja, 1-2 grudnia 2016, Warszawa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 21


12/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Urządzenie do wytwarzania złóż monolitycznych i monolitycznych kolumn chromatograficznych z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym : opis patentowy PL nr 223616 B1.

Adres wydawniczy: Warszawa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej : 2016

Opis fizyczny: 4 s., il.

Punktacja MNiSW: 25.000


13/96


Autorzy: Meller Kinga, Pomastowski Paweł, Grzywiński Damian, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Preparation and evaluation of dual-enzyme microreactor with co-immobilized trypsin and chymotrypsin.

Czasopismo: Journal of Chromatography. A

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 1440

Opis fizyczny: S. 45-54, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.chroma

Impact Factor: 3.981

Punktacja MNiSW: 40.000


14/96


Autorzy: Grzywiński Damian, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Hypercrosslinked cholesterol-based polystyrene monolithic capillary columns.

Czasopismo: Journal of Chromatography. A

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 1477

Opis fizyczny: S. 11-21, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.chroma

Impact Factor: 3.981

Punktacja MNiSW: 40.000


15/96


Autorzy: Studzińska Sylwia, Krzemińska Katarzyna, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Application of a cholesterol stationary phase in the analysis of phosphorothioate oligonucleotides by means of ion pair chromatography coupled with tandem mass spectrometry.

Czasopismo: Talanta

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 154

Opis fizyczny: S. 270-277, tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.talanta

Impact Factor: 4.162

Punktacja MNiSW: 40.000


16/96


Autorzy: Grzywiński Damian, Cieślak Aneta, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie mikro-SPE w połączeniu on-line z mikro-HPLC do wzbogacania oraz oznaczania WWA w wodzie.

Tytuł całości: Monitoring i analiza wody, chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym : 4 Konferencja Naukowa, Toruń, 15-17.03.2015 = Monitoring and water analysis : chromatographic methods for the determination of ionic substances / red. nauk. Bogusław Buszewski i Przemysław Kosobucki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 53


17/96


Autorzy: Meller Kinga, Grzywiński Damian, Pomastowski Paweł, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Przepływowy mikroreaktor enzymatyczny do badań proteomicznych.

Tytuł całości: Monitoring i analiza wody, chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym : 4 Konferencja Naukowa, Toruń, 15-17.03.2015 = Monitoring and water analysis : chromatographic methods for the determination of ionic substances / red. nauk. Bogusław Buszewski i Przemysław Kosobucki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Chemii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 54


18/96


Autorzy: Grzywiński Damian, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Cholesterol capillary monolithic columns for reversed-phase liquid chromatography.

Tytuł całości: Proceedings of the 11th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry", Prague, 22-23 September 2015 / ed. by Karel Nesměrák.

Adres wydawniczy: Prague, Charles University in Prague. Faculty of Science : 2015

Opis fizyczny: S. 12-18, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 15.000


19/96


Autorzy: Meller Kinga, Grzywiński Damian, Pomastowski Paweł, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Trypsin-based monolithic immobilized enzymatic reactor for proteomic analysis.

Tytuł całości: Proceedings of the 11th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry", Prague, 22-23 September 2015 / ed. by Karel Nesměrák.

Adres wydawniczy: Prague, Charles University in Prague. Faculty of Science : 2015

Opis fizyczny: S. 130-137, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 15.000


20/96


Autorzy: Grzywiński Damian, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Cholesterol-based polymeric monolithic columns for capillary liquid chromatography. Part II.

Czasopismo: Journal of Chromatography. A

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 1408

Opis fizyczny: S. 145-150, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.chroma

Impact Factor: 3.926

Punktacja MNiSW: 40.000


21/96


Autorzy: Grzywiński Damian, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Modification of silica with tungsten oxide (WO3) nanoparticles for isolation of NOx from exhaled breath.

Tytuł całości: Breath Analysis 2014, 8th International Conference on breath research & cancer diagnosis, 6-9 July 2014, Toruń : abstract book.

Adres wydawniczy: Toruń, [s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 123


22/96


Autorzy: Szumski Michał, Grzywiński Damian, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Zastosowanie cholesterolowych faz stacjonarnych w elektrochromatografii kapilarnej.

Tytuł całości: Chromatografia - niezbędne narzędzie w nauce i technice, X Konferencja Chromatograficzna, Lublin, 23-26 września 2014 : książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Lublin, Uniwersytet Medyczny. Wydział Farmaceutyczny : 2014

Opis fizyczny: S. 268-269


23/96


Autorzy: Grzywiński Damian, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Cholesterolowa-monolityczna faza stacjonarna do kapilarnej chromatografii cieczowej.

Tytuł całości: Chromatografia - niezbędne narzędzie w nauce i technice, X Konferencja Chromatograficzna, Lublin, 23-26 września 2014 : książka abstraktów.

Adres wydawniczy: Lublin, Uniwersytet Medyczny. Wydział Farmaceutyczny : 2014

Opis fizyczny: S. 81-82


24/96


Autorzy: Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Komórka pomiarowa do detektora fluorescencyjnego, zwłaszcza do detektora z fluorescencją wzbudzoną laserowo i sposób wytwarzania komórki pomiarowej.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 42 nr 18

Opis fizyczny: S. 38

Uwagi: Zgłoszenie patentowe PL 402867 (A1).

Punktacja MNiSW: 2.000


25/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Urządzenie do wytwarzania złóż monolitycznych i monolitycznych kolumn chromatograficznych z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym.

Czasopismo: Biuletyn Urzędu Patentowego

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 42 nr 19

Opis fizyczny: S. 41

Uwagi: Zgłoszenie patentowe PL 403129 (A1).

Punktacja MNiSW: 2.000


26/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Preparation of monolithic capillary chromatographic columns using supercritical fluid as a porogen solvent.

Czasopismo: Chromatographia

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 77 no. 15-16

Opis fizyczny: S. 1009-1017 + electronic suppl. material S. 1, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1007/s10337

Impact Factor: 1.411

Punktacja MNiSW: 20.000


27/96


Autorzy: Szumski Michał, Grzywiński Damian, Prus Wojciech, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Monolithic molecularly imprinted polymeric capillary columns for isolation of aflatoxins.

Czasopismo: Journal of Chromatography. A

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 1364

Opis fizyczny: S. 163-170, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.chroma

Impact Factor: 4.169

Punktacja MNiSW: 40.000


28/96


Autorzy: Szumski Michał, Grzywiński Damian, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Cholesterol-based polymeric monolithic columns for capillary liquid chromatography.

Czasopismo: Journal of Chromatography. A

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 1373

Opis fizyczny: S. 114-123, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.chroma

Impact Factor: 4.169

Punktacja MNiSW: 40.000


29/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Non-aqueous capillary electrophoresis.

Tytuł całości: Electromigration techniques, theory and practice / eds. Bogusław Buszewski, Ewelina Dziubakiewicz, Michał Szumski.

Adres wydawniczy: Heidelberg [etc.], Springer : 2013

Opis fizyczny: S. 203-213, il., tab.

Seria: (Springer Series in Chemical Physics ;105)

Uwagi: Oryg. pol.: Warszawa 2012


30/96


Autorzy: Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Equipment.

Tytuł całości: Electromigration techniques, theory and practice / eds. Bogusław Buszewski, Ewelina Dziubakiewicz, Michał Szumski.

Adres wydawniczy: Heidelberg [etc.], Springer : 2013

Opis fizyczny: S. 27-68, il., tab.

Seria: (Springer Series in Chemical Physics ;105)

Uwagi: Oryg. pol.: Warszawa 2012


31/96


Autorzy: Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Electrochromatographic methods : capillary electrochromatography.

Tytuł całości: Electromigration techniques, theory and practice / eds. Bogusław Buszewski, Ewelina Dziubakiewicz, Michał Szumski.

Adres wydawniczy: Heidelberg [etc.], Springer : 2013

Opis fizyczny: S. 159-189, il., tab.

Seria: (Springer Series in Chemical Physics ;105)

Uwagi: Oryg. pol.: Warszawa 2012


32/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Qualitative and quantitative analysis : interpretation of electropherograms.

Tytuł całości: Electromigration techniques, theory and practice / eds. Bogusław Buszewski, Ewelina Dziubakiewicz, Michał Szumski.

Adres wydawniczy: Heidelberg [etc.], Springer : 2013

Opis fizyczny: S. 69-75, il., tab.

Seria: (Springer Series in Chemical Physics ;105)

Uwagi: Oryg. pol.: Warszawa 2012


33/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Dziubakiewicz Ewelina, Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Electromigration techniques : theory and practice / eds. Bogusław Buszewski, Ewelina Dziubakiewicz, Michał Szumski.

Adres wydawniczy: Heidelberg [etc.], Springer : 2013

Opis fizyczny: XXI, 357 s., il., tab.

Seria: (Springer Series in Chemical Physics ;105)

Uwagi: Oryg. pol.: Techniki elektromigracyjne : teoria i praktyka. Warszawa 2012


34/96


Autorzy: Szumski Michał, Grzywiński Damian, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Wzbogacanie oraz oznaczanie aflatoksyn w próbkach ciekłych z zastosowaniem monolitycznych polimerów z odciskiem cząsteczkowym (MIP) oraz mikro-HPLC.

Tytuł całości: Monitoring i analiza wody, chromatograficzne metody oznacznia substancji o charakterze jonowym = Monitoring and water analysis : chromatographic methods for the determination of ionic substances : 3 Konferencja Naukowa , Toruń, 7-9.04.2013 / red. nauk. Bogusław Buszewski i Przemysław Kosobucki.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Chemii : 2013

Opis fizyczny: S. 46


35/96


Autorzy: Szumski Michał, Grzywiński Damian, Gadzała-Kopciuch Renata, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Isolation and separation of aflatoxins using micro solid phase extraction coupled on-line to micro HPLC with laser induced fluorescence detection.

Tytuł całości: ISC'2012, 29th International Symposium on Chromatography [September 9-13, 2012, Toruń, Poland] : abstract book / [eds.: B. Buszewski & J. Kowalska].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 673


36/96


Autorzy: Grzywiński Damian, Szumski Michał, Prus Wojciech, Gadzała-Kopciuch Renata, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Molecularly imprinted polymeric monoliths for isolation of aflatoxins.

Tytuł całości: ISC'2012, 29th International Symposium on Chromatography [September 9-13, 2012, Toruń, Poland] : abstract book / [eds.: B. Buszewski & J. Kowalska].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 600


37/96


Autorzy: Szumski Michał, Grzywiński Damian.

Tytuł oryginału: Capillary liquid chromatography : theory and practice.

Tytuł całości: ISC'2012, 29th International Symposium on Chromatography [September 9-13, 2012, Toruń, Poland] : abstract book / [eds.: B. Buszewski & J. Kowalska].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 132


38/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Analiza jakościowa i ilościowa : interpretacja elektroferogramów.

Tytuł całości: Techniki elektromigracyjne, teoria i praktyka / oprac. pod red. Bogusława Buszewskiego, Eweliny Dziubakiewicz, Michała Szumskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo MALAMUT : 2012

Opis fizyczny: S. 94-102


39/96


Autorzy: Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Aparatura.

Tytuł całości: Techniki elektromigracyjne, teoria i praktyka / oprac. pod red. Bogusława Buszewskiego, Eweliny Dziubakiewicz, Michała Szumskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo MALAMUT : 2012

Opis fizyczny: S. 45-93

Punktacja MNiSW: 4.000


40/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Elektroforeza w układach niewodnych.

Tytuł całości: Techniki elektromigracyjne, teoria i praktyka / oprac. pod red. Bogusława Buszewskiego, Eweliny Dziubakiewicz, Michała Szumskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo MALAMUT : 2012

Opis fizyczny: S. 242-253

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - M. Szumski: 4; B. Buszewski: 3]

Punktacja MNiSW: 2.000


41/96


Autorzy: Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Techniki elektrochromatograficzne.

Tytuł całości: Techniki elektromigracyjne, teoria i praktyka / oprac. pod red. Bogusława Buszewskiego, Eweliny Dziubakiewicz, Michała Szumskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo MALAMUT : 2012

Opis fizyczny: S. 192-228

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


42/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Dziubakiewicz Ewelina, Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł całości: Techniki elektromigracyjne, teoria i praktyka / oprac. pod red. Bogusława Buszewskiego, Eweliny Dziubakiewicz, Michała Szumskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo MALAMUT : 2012

Opis fizyczny: S. 15-17


43/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Dziubakiewicz Ewelina, Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Techniki elektromigracyjne : teoria i praktyka / oprac. pod red. Bogusława Buszewskiego, Eweliny Dziubakiewicz, Michała Szumskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo MALAMUT : 2012

Opis fizyczny: 407, [1] s.

Punktacja MNiSW: 4.000


44/96


Autorzy: Gadzała-Kopciuch Renata, Szumski Michał, Krysztofiak Patryk, Sadowski Radosław, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Solid-phase extraction using molecularly imprinted polymer for selective isolation of biologically active compounds from aqueous samples.

Tytuł całości: 17th International Symposium on Separation Sciences, September 5-9, 2011, Cluj-Napoca, Romania, book of abstracts / ed. Virginia Coman

Adres wydawniczy: Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiintă : 2011

Opis fizyczny: S. 136


45/96


Autorzy: Szumski Michał, Kłodzińska Ewa, Dziubakiewicz Ewelina, Hrynkiewicz Katarzyna, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Effect of applied voltage on viability of bacteria during separation under electrophoretic conditions.

Czasopismo: Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 34 no. 20

Opis fizyczny: S. 2689-2698, il., tab., wykr.

Impact Factor: 0.706

Punktacja MNiSW: 20.000


46/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Kłodzińska Ewa, Szumski Michał, Noga Marek, Silberring Jerzy.

Tytuł oryginału: Elektroforeza kapilarna

Tytuł całości: Proteomika i metabolika / red. nauk. Agnieszka Kraj, Anna Drabik, Jerzy Silberring

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 85-96, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


47/96


Autorzy: Kłodzińska Ewa, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Nowe podejście w oznaczaniu i identyfikacji mikroorganizmów

Tytuł całości: Proteomika i metabolika / red. nauk. Agnieszka Kraj, Anna Drabik, Jerzy Silberring

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 444-454, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


48/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Ričanyová Julia, Gadzała-Kopciuch Renata, Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Supramolecular recognition of estrogens via molecularly imprinted polymers.

Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 397 no. 7

Opis fizyczny: S. 2977-2986

Impact Factor: 3.841

Punktacja MNiSW: 32.000


49/96


Autorzy: Kłodzińska Ewa, Szumski Michał, Dziubakiewicz Ewelina, Hrynkiewicz Katarzyna, Skwarek Ewa, Janusz Władysław, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Effect of zeta potential value on bacterial behavior during electrophoretic separation.

Czasopismo: Electrophoresis

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 31 no. 9

Opis fizyczny: S. 1590-1596, wykr.

Impact Factor: 3.569

Punktacja MNiSW: 32.000


50/96


Autorzy: Dziubakiewicz Ewelina, Kłodzińska Ewa, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Potencjał zeta : parametr charakteryzujący ładunek komórek bakteryjnych.

Tytuł całości: Konferencja chromatograficzna, analityka substancji o charakterze jonowym, Toruń 23-24.04.2009 / red. Bogusław Buszewski i Przemysław Kosobucki.

Adres wydawniczy: Toruń, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydział Chemii UMK : 2009

Opis fizyczny: S. 30


51/96


Autorzy: Kłodzińska Ewa, Szumski Michał, Hrynkiewicz Katarzyna, Dziubakiewicz Ewelina, Jackowski Marek, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Differentiation of Staphylococcus aureus strains by CE, zeta potential and coagulase gene polymorphism

Czasopismo: Electrophoresis

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 30 no. 17

Opis fizyczny: S. 3086-3091

Uwagi: 10.1002/elps

Impact Factor: 3.077

Punktacja MNiSW: 24.000


52/96


Autorzy: Szumski Michał, Kučerová Zdeňka, Jandera Pavel, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: EOF in monolithic poly(styrene-co-divinylbenzene) capillary columns.

Czasopismo: Electrophoresis

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 30 no. 4

Opis fizyczny: S. 583-588

Impact Factor: 3.077

Punktacja MNiSW: 24.000


53/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Szumski Michał, Kłodzińska Ewa, Jarmalavičenė Reda, Maruška Audrius.

Tytuł oryginału: Migration of bacteria through a monolith.

Czasopismo: Journal of Chromatography. A

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 1216 no. 33

Opis fizyczny: S. 6146-6150, il., tab., wykr.

Impact Factor: 4.101

Punktacja MNiSW: 24.000


54/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Effect of temperature during photopolymerization of capillary monolithic columns.

Czasopismo: Journal of Separation Science

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 32 no. 15-16

Opis fizyczny: S. 2574-2581, il., tab., wykr.

Impact Factor: 2.551

Punktacja MNiSW: 20.000


55/96


Autorzy: Szumski Michał, Kłodzińska Ewa, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Application of a fluorescence stereomicroscope as an in-line detection unit for electrophoretic separation of bacteria.

Czasopismo: Microchimica Acta

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 164 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 287-291, il.

Impact Factor: 2.648

Punktacja MNiSW: 20.000


56/96


Autorzy: Jarmalavičenė Reda, Szumski Michał, Kornyšova Olga, Kłodzińska Ewa, Westerlund Douglas, Krawczyk Stanisław, Mickevičius Donates, Buszewski Bogusław, Maruška Audrius.

Tytuł oryginału: Coupling of solid-phase microextraction continuous bed (monolithic) capillaries with capillary zone electrophoresis for direct analysis of drugs in biological fluids.

Czasopismo: Electrophoresis

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 29 no. 8

Opis fizyczny: S. 1753-1760, tab., wykr.

Impact Factor: 3.509

Punktacja MNiSW: 24.000


57/96


Autorzy: Ligor Magdalena, Jarmalavičenė Reda, Szumski Michał, Maruška Audrius, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Determination of volatile and non-volatile products of milk fermentation processes using capillary zone electrophoresis and solid phase microextraction coupled to gas chromatography.

Czasopismo: Journal of Separation Science

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 31 no. 14

Opis fizyczny: S. 2707-2713

Impact Factor: 2.746

Punktacja MNiSW: 20.000


58/96


Autorzy: Kučerová Zdeňka, Szumski Michał, Buszewski Bogusław, Jandera Pavel.

Tytuł oryginału: Alkylation of polystyrene monolithic columns for μ-HPLC and CEC separation of phenolic acids.

Tytuł całości: 14th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry YISAC'07 Proceedings, Pardubice, Czech Republic, June 25-28, 2007 / eds. P. Česla, R. Metelka, K. Vytřas.

Adres wydawniczy: Pardubice, University of Pardubice : 2007

Opis fizyczny: S. 10-14


59/96


Autorzy: Kučerová Zdeňka, Szumski Michał, Buszewski Bogusław, Jandera Pavel.

Tytuł oryginału: Surface modification of polystyrene capillary monolithic columns for μ-HPLC.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 214


60/96


Autorzy: Gadzała-Kopciuch Renata M., Szumski Michał, Kiełbasa Paweł, Kosińska Anna, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Synthesis and preliminary evaluation of a moleculary imprinted polymer selective for xenoestrogenic compounds.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 212


61/96


Autorzy: Szumski Michał, Nadolna Paulina, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Monolithic capillary columns prepared by photopolymerization conducted at different temperatures.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 213


62/96


Autorzy: Jarmalavičenė Reda, Szumski Michał, Kłodzińska Ewa, Kornyšova Olga, Westerlund Douglas, Buszewski Bogusław, Maruška Audrius.

Tytuł oryginału: Design and evaluation of a coupled non-particulate restricted access-media preconcentrator-capillary zone electrophoresis system for the extraction and determination of benzodiazepines from biological fluids.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE : International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń, abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 212


63/96


Autorzy: Kłodzińska Ewa, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Observation of electrophoresis of microorganisms using fluorescence stereomicroscope.

Tytuł całości: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE, International Conf. on Chemistry and the Environment, 9-12 September 2007 Toruń : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / ed. Bogusław Buszewski, Monika Michel.

Adres wydawniczy: [Toruń], Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University : [2007]

Opis fizyczny: S. 279


64/96


Autorzy: Courtois Julien, Szumski Michał, Georgsson Frederik, Irgum Knut.

Tytuł oryginału: Assessing the macroporous structure of monolithic columns by transmission electron microscopy.

Czasopismo: Analytical Chemistry

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 79 no. 1

Opis fizyczny: S. 335-344, il., wykr., tab.

Impact Factor: 5.287

Punktacja MNiSW: 24.000


65/96


Autorzy: Szumski Michał, Kłodzińska Ewa, Jarmalavičenė Reda, Maruška Audrius, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Considerations on influence of charge distribution on determination of biomolecules and microorganisms and tailoring the monolithic (continuous bed) materials for bioseparations.

Czasopismo: Journal of Biochemical and Biophysical Methods

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 70 no. 1

Opis fizyczny: S. 107-115, il., tab., wykr.

Impact Factor: 1.338

Punktacja MNiSW: 15.000


66/96


Autorzy: Kučerová Zdeňka, Szumski Michał, Buszewski Bogusław, Jandera Pavel.

Tytuł oryginału: Alkylated poly(styrene-divinylbenzene) monolithic columns for μ-HPLC and CEC separation of phenolic acids.

Czasopismo: Journal of Separation Science

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 30 no. 17

Opis fizyczny: S. 3018-3026, il., tab., wykr.

Impact Factor: 2.632

Punktacja MNiSW: 20.000


67/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Preparationa and application of monolithic beds in the separation of selected natural biologically important compounds.

Czasopismo: Journal of Separation Science

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 30 no. 1

Opis fizyczny: S. 55-66, il., tab.

Impact Factor: 2.632

Punktacja MNiSW: 20.000


68/96


Autorzy: Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Polimerowe fazy stacjonarne do chromatografii : wybrane problemy dotyczące wytwarzania i ich oceny.

Tytuł równoległy: Polymeric stationary phases for chromatography : selected problems concerning preparation and evaluation.

Tytuł całości: Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie człowieka, VII Konferencja Chromatograficzna, Białystok, 10-13 IX 2006 / red. Elżbieta Skrzydlewska, Bogusław Buszewski.

Adres wydawniczy: Białystok, Akademia Medyczna : 2006

Opis fizyczny: S. 38-40

Uwagi: a


69/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Kłodzińska Ewa, Szumski Michał, Jarmalavičenė Reda, Maruška Audrius.

Tytuł oryginału: Considerations on influence of charge distribution on determination of biomolecules and microorganisms and tailoring the monolithic materials for bioseparations

Tytuł całości: Proceedings of the XXI International Symposium on physico-chemical methods of separation "Ars separatoria 2006", July 2-5, 2006, Toruń, Poland / eds. Józef Ceynowa, Romuald Wódzki

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University [etc.] : 2006

Opis fizyczny: S. 41


70/96


Autorzy: Hemström Petrus, Szumski Michał, Irgum Knut.

Tytuł oryginału: Atom-transfer radical graft polymerization initiated directly from silica applied to functionalization of stationary phases for high-performance liquid chromatography in the hydrophilic interaction chromatography mode.

Czasopismo: Analytical Chemistry

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 78 no. 20

Opis fizyczny: S. 7098-7103, wykr.

Impact Factor: 5.646

Punktacja MNiSW: 24.000


71/96


Autorzy: Courtois Julien, Szumski Michał, Byström Emil, Iwasiewicz Agnieszka, Shchukarev Andrei, Irgum Knut.

Tytuł oryginału: A study of surface modification and anchoring techniques used in the preparation of monolithic microcolumns in fused silica capillaries

Czasopismo: Journal of Separation Science

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 29

Opis fizyczny: S. 14-24


72/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Filipiak Wojciech A., Kłodzińska Ewa, Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Miniaturyzacja w chromatografii i technikach pokrewnych.

Tytuł całości: Miniaturyzacja w analityce, praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Brzóski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej : 2005

Opis fizyczny: S. 129-174

Punktacja MNiSW: 3.000


73/96


Autorzy: Szumski Michał, Kłodzińska Ewa, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Separation of microorganisms using electromigration techniques.

Czasopismo: Journal of Chromatography. A

Rocznik: 2005

Szczegóły: Vol. 1084 no. 1/2

Opis fizyczny: S. 186-193

Impact Factor: 3.096

Punktacja MNiSW: 24.000


74/96


Autorzy: Kłodzińska Ewa, Filipiak Wojciech A., Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Laboratorium w chipie - miniaturyzacja w analityce = Lab-on-a-chip - miniaturization in analytics.

Czasopismo: Chemia i Inżynieria Ekologiczna

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 11 nr S4

Opis fizyczny: S. 423-462

Punktacja MNiSW: 4.000


75/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Study of bed homogenity of methacrylate-based monolithic columns for micro-HPLC and CEC.

Czasopismo: Chromatographia

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 60 Suppl. 1

Opis fizyczny: S. S261-S267

Uwagi: a


76/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Study of electroosmotic flow in packed capillary columns.

Czasopismo: Journal of Chromatography. A

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 1032 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 141-148

Uwagi: a


77/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Molecularly imprinted polymers : a new tool for separation of steroid isomers.

Czasopismo: Journal of Separation Science

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 27

Opis fizyczny: S. 837-842

Uwagi: a


78/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Buszewska Tadeusza, Gadzała-Kopciuch Renata M., Ligor Magdalena, Ligor Tomasz, Kosobucki Przemysław, Kowalkowski Tomasz, Krupczyńska Katarzyna, Szumski Michał, Zbytniewski Radosław.

Tytuł oryginału: Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Cz. 1 : Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska / pod red. Renaty Gadzała-Kopciuch i Bogusława Buszewskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 158 s., il.

Seria: (Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.


79/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Buszewska Tadeusza, Szumski Michał, Siepak Jerzy.

Tytuł oryginału: Simultaneous determination of phenols and polyaromatic hydrocarbons isolated from environmental samples by SFE-SPE-HPLC.

Czasopismo: Chemia Analityczna

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 48 no. 1

Opis fizyczny: S. 13-25

Uwagi: a


80/96


Autorzy: Gadzała-Kopciuch Renata M., Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Determination of biotin in pharmaceutical preparation by means of HPLC and/or MEKC.

Czasopismo: Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 26 no. 2

Opis fizyczny: S. 195-205

Uwagi: a


81/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Szumski Michał, Kłodzińska Ewa, Dahm Hanna.

Tytuł oryginału: Separation of bacteria by capillary electrophoresis.

Czasopismo: Journal of Separation Science

Rocznik: 2003

Szczegóły: Vol. 26 no. 11

Opis fizyczny: S. 1045-1049, tab., wykr.

Impact Factor: 2.108

Punktacja MNiSW: 20.000


82/96


Autorzy: Szumski Michał, Kłodzińska Ewa, Dahm Hanna, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Separation of bacteria by capillary electrophoresis.

Tytuł całości: Advance in separation science on the day before the 100 year anniversary of chromatography discover, the abstract book of the 8th International Symposium on Separation Science, 8-12 September, 2002 Toruń (Poland) / ed. Bogusław Buszewski.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, SAR "Pomorze" : 2002

Opis fizyczny: S. 336


83/96


Autorzy: Szumski Michał, Suś Szymon, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Methacrylate polymers as stationary phases for micro-HPLC and CEC

Tytuł całości: Advance in separation science on the day before the 100 year anniversary of chromatography discover, the abstract book of the 8th International Symposium on Separation Science, 8-12 September, 2002 Toruń (Poland) / ed. Bogusław Buszewski.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, SAR "Pomorze" : 2002

Opis fizyczny: S. 337


84/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Monolithic methacrylate columns for micro-HPLC and CEC

Tytuł całości: Advance in separation science on the day before the 100 year anniversary of chromatography discover, the abstract book of the 8th International Symposium on Separation Science, 8-12 September, 2002 Toruń (Poland) / ed. Bogusław Buszewski.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, SAR "Pomorze" : 2002

Opis fizyczny: S. 102


85/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Szumski Michał.

Tytuł oryginału: State of the art in miniaturized separation techniques.

Czasopismo: Critical Reviews in Analytical Chemistry

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 32 no. 1

Opis fizyczny: S. 1-46

Uwagi: a


86/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Szumski Michał, Suś Szymon.

Tytuł oryginału: Methacrylate-based monolithic columns for micro-HPLC and CEC.

Czasopismo: LC GC Europe

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 792-798

Uwagi: a


87/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Recent development in capillary electromigration techniques.

Tytuł całości: Proceedings of the XVth International symposium on physico-chemical methods of the mixtures separation, "Ars Separatoria 2000", June 14-17, 2000, Borówno n. Bydgoszcz, Poland / [preparation of symposium proceedings: Katarzyna Jurek et al.].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Department of Inorganic Chemistry University of Technology and Agriculture : 2000

Opis fizyczny: S. 240

Uwagi: a


88/96


Autorzy: Ligor Magdalena, Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Isolation and determination of flavor and fragrance components from natural products by SPME-GC and SFE-GC methods.

Czasopismo: International Laboratory

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 30 no. 1

Opis fizyczny: S. 22-25, tab., wykr.


89/96


Autorzy: Szumski Michał, Jiskra Jan, Buszewski Bogusław, Claessens Henk A..

Tytuł oryginału: Optimization of slurry packing technique for capillary columns.

Tytuł całości: Chromatografia i inne techniki separacyjne u progu XXI wieku, referaty i streszczenia komunikatów prezentowanych podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Chromatograficznej, Toruń, 14-17 września 1999 / pod red. B. Buszewskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, SAR "Pomorze" : 1999

Opis fizyczny: S. 387

Uwagi: a


90/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewska Tadeusza, Siepak Jerzy, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: SFE-SPE/HPLC coupling for simultaneous determination of phenol and naphtalene after SFE.

Tytuł całości: Chromatografia i inne techniki separacyjne u progu XXI wieku, referaty i streszczenia komunikatów prezentowanych podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Chromatograficznej, Toruń, 14-17 września 1999 / pod red. B. Buszewskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, SAR "Pomorze" : 1999

Opis fizyczny: S. 221

Uwagi: a


91/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Szumski Michał, Ligor Magdalena.

Tytuł oryginału: Miniaturization in separation systems as the future of the trace analysis

Tytuł całości: Proceedings of the XIVth International symposium on physico-chemical methods of the mixtures separation, ARS SEPARATORIA '99, Gniew, Poland, 5-8 July, 1999

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Department of Inorganic Chemistry University of Technology and Agriculture : 1999

Opis fizyczny: S. 7-10

Uwagi: a


92/96


Autorzy: Szumski Michał, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: On-line SFE-SPE coupling as a selective trap for extract collection.

Czasopismo: International Laboratory

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 29 no. 7

Opis fizyczny: S. 20-25

Uwagi: a


93/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Szumski Michał, Vejrosta Jiři.

Tytuł oryginału: Ekstraktor nadkrytyczny SE-1.

Czasopismo: Aparatura Badawcza i Dydaktyczna

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 12-18

Uwagi: a


94/96


Autorzy: Buszewski Bogusław, Szumski Michał.

Tytuł oryginału: Mobilne laboratorium dydaktyczno-badawcze.

Czasopismo: Laboratoria, Aparatura, Badania

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 3 nr 3

Opis fizyczny: S. 4-5

Uwagi: a


95/96


Autorzy: Szumski Michał, Vejrosta Jiři, Lejková L., Chmarzyński Andrzej, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Ekstrakcja w stanie nadkrytycznym (SFE) jako metoda przygotowania próbek.

Tytuł całości: Chromatografia i inne techniki separacyjne w eko-analityce, referaty i streszczenia komunikatów prezentowanych podczas IV Ogólnopolskiego Seminarium Chromatograficznego, Toruń, 16-19 wrzesień 1997 / pod red. B. Buszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1997

Opis fizyczny: S. 69

Uwagi: a


96/96


Autorzy: Szumski Michał, Chmarzyński Andrzej, Buszewski Bogusław.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie ekstrakcji w stanie nadkrytycznym do oznaczania WWA w stałych matrycach środowiskowych.

Tytuł całości: Wyznaczanie stref oddziaływania składowisk odpadów na podstawie monitoringu, referaty wygłoszone na Ogólnopolskim Seminarium, 29 wrzesień 1997, Kraków / red. Jan Lasa, Zbigniew Makles.

Adres wydawniczy: Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej : 1997

Opis fizyczny: S. 36-47

Uwagi: a