ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Zasady dostępu do obszaru przetwarzania danych osobowych

Zasady dostępu do obszaru przetwarzania danych osobowych określone są przepisami:

  • ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późn. zmianami (Dz.U. 2018 poz. 1000),
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji – do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1023),
  • wewnętrznymi przepisami UMK.

Zgody na dostęp do bazy danych udziela Lokalny Administrator Danych Osobowych (LADO).

Zgody na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych udziela  LADO.

Sekretarze do bazy danych fMRI – dr Jaromir Patyk

Administrator Systemu Informatycznego (ASI) – dr Jaromir Patyk