Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Delegacje

Pracownik ICNT ubiegający się o wyrażenie zgody na wyjazd służbowy, składa wniosek do Dyrektora ICNT  na 10 dni przed planowanym wyjazdem.