Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Zgłaszanie zapotrzebowań

Zgłaszanie zapotrzebowań do nowych przetargów

Do przygotowania postępowań przetargowych na odczynniki i zużywalne materiały laboratoryjne, proszę szczegółowo wypełnić tabelę zapotrzebowań

Instrukcja wypełniania tabeli znajduje się w pierwszym wierszu. Tabela jest wspólna dla ICNT i Wydziału Chemii, dlatego proszę wpisywać “numer grantu – ICNT”

 

UWAGA! – Przed złożeniem zapotrzebowania do postępowania przetargowego proszę sprawdzić czy dane produkty nie znajdują się na listach rozstrzygniętych przetargów na odczynniki i zużywalne materiały laboratoryjne.

oraz pczy nie zostały już zgłoszone w nowym postępowaniu przetargowym (proszę sprawdzić załączniki 5a-5z) ZP-171.2020