Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Regulaminy i instrukcje wewnętrzne ICNT

Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi powstającymi w toku działania jednostek organizacyjnych ICNT (183 KB)

Załącznik 1. – Objaśnienia do karty przekazania odpadu (116 KB)

Załącznik 1. – Karta przekazania odpadu 18 01 02
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03))
(141 KB)
Załącznik 1. – Karta przekazania odpadu 18 01 03
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82)
(164 KB)
Załącznik 1. – Karta przekazania odpadu 180106
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne)
(120 KB)
Załącznik 1. – Karta przekazania odpadu 18 01 08
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne)
(128 KB)

Załącznik 2. – Objaśnienia do karty ewidencji odpadu (140 KB)

Załącznik 2. – karta ewidencji odpadu w ICNT UMK w Toruniu (113 KB)