Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Regulaminy i instrukcje wewnętrzne ICNT

Instrukcja postępowania z odpadami medycznymi powstającymi w toku działania jednostek organizacyjnych ICNT (183 KB)