Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Rada Naukowa ICNT

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY NAUKOWEJ 2018/2019

 

Przewodniczący Rady

prof. dr Ludwik Adamowicz

prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

prof. dr hab. Bogusław Buszewski

dr hab. Sławomir Czachowski, prof. UMK

dr hab. Krzysztof Domagalski

prof. dr hab. Włodzisław Duch

prof. dr hab. Tomasz Grzybowski

dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK

prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz

prof. dr hab. Michał Marszałł

prof. dr hab. Wiesław Nowak

prof. dr hab. Chandra Pareek

dr hab. Michał Szumski, prof. UMK

dr Ewelina Wilska

prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

 

Głosowania Rady Naukowej ICNT