Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Finansowanie kosztów publikacji open access

NAWA  - możliwość sfinansowania kosztów publikacji open access

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z możliwością sfinansowania publikacji typu open access oraz przestrzeni dyskowej na platformach Dropbox oraz GitHub.

W celu umożliwienia dzielenia się wynikami badań wystartował projekt finansowany z funduszy NAWA :   
Open NCU – Open Source, Open Science.

Projekt skierowany jest do pracowników UMK, którzy uzyskali stopień naukowy doktora do 7 lat przed datą złożenia aplikacji.

Więcej informacji na stronie:
https://open-ncu.github.io/terms/

pozostałe wiadomości