Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Rekrutacja dzieci na badania - z bonusem

obrazek:

Dr Małgorzata Gut, pracownik Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w badaniu dzieci w wieku 8-11 lat, przejawiające bardzo duże problemy w zakresie matematyki, będące jednocześnie w normie intelektualnej, czyli dzieci z ryzykiem dyskalkulii.

Przykładowe problemy, które mogą być sygnałem ryzyka dyskalkulii:
nieumiejętność szacowania liczby obiektów, błędy przy przeliczaniu obiektów, zaskakująco nieprawidłowe wyniki działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie), długo utrzymujące się liczenie na palcach, nieskuteczne strategie rozwiązywania zadań lub nauki np. tabliczki mnożenia, trudności z liczeniem w pamięci lub porównywaniem liczb (większe/mniejsze).

Badania są całkowicie bezpłatne.

Dane do kontaktu:
e-mail: mathcoglab@umk.pl
tel. 606-413-958

List dr Małgorzaty Gut do Rodziców rekrutowanych dzieci

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Przed badaniem fMRI [fot.Małgorzata Gut] Test psychologiczny [fot.Małgorzata Gut] Badanie fMRI - początek [fot.Małgorzata Gut]