Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

OFERTY PRACY - Stypendysta/Doktorant (4 etaty)

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z ofertami pracy dla Stypendysty/Doktoranta (4 etaty) w ramach realizacji projektów:

I.  „Rola sfingolipidów i ich domniemanych transporterów we wzroście, rozwoju i reakcjach obronnych roślin jednoliściennych i dwuliściennych" - 2 etaty

Projekt jest finansowany z Narodowego Centrum Nauki nr umowy UMO-2019/35/B/NZ9/01974

Termin nadsyłania zgłoszeń to 20 sierpnia 2020 r. na adres e-mail dr hab. Agnieszki Zienkiewicz, prof. UMK: agazet@umk.pl 

W załączeniu przedstawiamy szczegóły oferty:

Stypendysta/Doktorant_1_AZ

Stypendysta/Doktorant_2_AZ

II. „Syntetyzujące tłuszcze acylotransferazy diacyloglicerolu kodowane przez genom mikroalgi oleistej Nannochloropsis oceanica – analiza funkcjonalna i zastosowania biotechnologiczne" - 2 etaty

Projekt jest finansowany z Narodowego Centrum Nauki nr umowy UMO-2019/35/B/NZ9/01975

Termin nadsyłania zgłoszeń to 20 sierpnia 2020 r. na adres e-mail dr hab. Krzysztofa Zienkiewicz, prof. UMK: kzienk@umk.pl 

W załączeniu przedstawiamy szczegóły oferty:

Stypendysta/Doktorant_1_KZ

Stypendysta/Doktorant_2_KZ

 

pozostałe wiadomości