Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Nagrody dla róż grafenowych

obrazek: Od prawej: prof. Jerzy Łukaszewicz, mgr Piotr Kamedulski oraz Wojciech Kółeczko z firmy Inventor fot.Andrzej Romański]
Od prawej: prof. Jerzy Łukaszewicz, mgr Piotr Kamedulski oraz Wojciech Kółeczko z firmy Inventor fot. Andrzej Romański

Złoty medal oraz Nagrodę Specjalną otrzymał zespół naukowców z Wydziału Chemii UMK za wynalazek "Sposób otrzymywania trójwymiarowych róż grafenowych" podczas Międzynarodowych Targów ARCHIMEDES 2020. Na uroczystości w ICNT wyróżnienia wręczył przedstawiciel firmy INVENTOR, wyłącznego partnera Targów.

Autorami wynalazku są: mgr Piotr Kamedulski, mgr Wojciech Zieliński, student Paweł Nowak oraz prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz.

Przedmiotem wynalazku jest bezolejowa i bezlaserowa metoda otrzymywania róż grafenowych z wykorzystaniem wodnych zawiesin powszechnie dostępnego grafitu. Proponowany materiał może pozwolić na udoskonalenie procesu generowania energii elektrycznej w superkondensatorach, ogniwach paliwowych czy ogniwach fotowoltaicznych. Wysokie przewodnictwo grafenu, zarówno cieplne jak i elektryczne, może spowodować, że w przyszłości materiał ten zastąpi krzem w elektronice, co umożliwi dalszą miniaturyzację sprzętu elektronicznego.

Prestiżowa wystawa ARCHIMEDES w Moskwie jest jedną z największych i najbardziej znanych światowych imprez tego typu. Przez lata organizatorzy wypracowali sobie dużą renomę i markę, przez co jest ona miejscem odwiedzanym przez specjalistów różnych branż z całego świata. Tegoroczna edycja salonu zgromadziła ponad 600 wynalazków z 24 krajów.

To kolejny sukces zespołu. Przypomnijmy, że zespół zdobył już złoty medal na Międzynarodowych Targach iENA 2019 w Norymberdze, złoty medal na Targach INTARG 2020 w Katowicach oraz srebrny na Międzynarodowych Targach KIDE 2019 w Tajwanie. Zespół został również wyróżniony X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

pozostałe wiadomości