Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Interdyscyplinarne badania nad grafenem

obrazek:

Naukowcy z ICNT i Wydziału Chemii UMK rozwiną badania nad nowatorską koncepcją ochrony przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi. Pozwoli na to dofinansowanie zdobyte w konkursie TANGO IV, organizowanym w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki.

Konkursy TANGO skierowane są do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki. Wspólny projekt NCBiR i NCN jest odpowiedzią na potrzebę zbudowania pomostu między badaniami podstawowymi a badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi.

W trzeciej rundzie TANGO IV, ścieżka A, złożono 54 wnioski, z których 21 zakwalifikowano do dofinansowania. Jego łączna kwota to 4 535 058,36 zł. Wśród zwycięskich projektów znalazł się wniosek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zatytułowany "Wsparta pracami B+R nowatorska koncepcja w zakresie ochrony przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi w oparciu o filtry z funkcją biobójczą na bazie 3D strukturyzowanego grafenu". Przedsięwzięcie jest kontynuacją i rozszerzeniem obecnie realizowanego grantu OPUS NCN "Trójwymiarowa funkcjonalizacja grafenu metodami fizycznymi i chemicznymi".

Nagrodzony projekt z UMK będzie realizowany przez zespół w składzie: prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz (kierownik, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, Wydział Chemii UMK), dr Anna Ilnicka (Wydział Chemii UMK), dr Ewelina Wilska (ICNT UMK), dr Joanna Szczepanek (ICNT UMK), mgr Piotr Kamedulski (Wydział Chemii UMK). Badania będą trwały 15 miesięcy, a kwota dofinansowania wyniesie 235 096,25 zł. Prace badawcze obejmą m.in. syntezę materiałów filtracyjnych otrzymanych przez eksfoliację komercyjnego grafitu, kontrolowaną insercję heteroatomów do porowatej matrycy węglowej, badania zdolności biobójczych otrzymanych materiałów oraz ocenę potencjału rynkowego.

pozostałe wiadomości