Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Złoty medal na targach w Moskwie

Zdjęcie ilustracyjne
Dr Piotr Kamedulski i prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz fot. Andrzej Romański

Wynalazek dr. Piotra Kamedulskiego i prof. dr. hab. Jerzego P. Łukaszewicza z Wydziału Chemii UMK został nagrodzony złotym medalem podczas XXIV Międzynarodowych Targów ARCHIMEDES w Moskwie.

artykuł: Złoty medal na targach w Moskwie

 

Naukowcy zostali wyróżnieni za "Metodę otrzymywania grafenu domieszkowanego heteroatomami, w szczególności azotu, siarki lub boru z wykorzystaniem promieniowania gamma". W zaproponowanym przez nich rozwiązaniu wzbogaceniu ulega wprost matryca węglowa. Oznacza to, że dodanie heteropierwiastków może nastąpić już po wytworzeniu materiału węglowego, a nie w trakcie procesu tworzenia matrycy węglowej, co ma miejsce w innych metodach wzbogacania.

Proponowany materiał może pozwolić na udoskonalenie procesu generowania energii elektrycznej w bateriach metal-powietrze, superkondensatorach, ogniwach paliwowych czy ogniwach fotowoltaicznych. Wysokie przewodnictwo grafenu, zarówno cieplne, jak i elektryczne, może spowodować, że w przyszłości materiał ten zastąpi krzem w elektronice, co umożliwi dalszą miniaturyzację sprzętu elektronicznego.

Metoda otrzymywania grafenu domieszkowanego heteroatomami nie jest pierwszym nagrodzonym wynalazkiem zespołu prof. Łukaszewicza i dr. Kamedulskiego. Na ubiegłorocznych targach ARCHIMEDES w Moskwie oraz na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2020 w Warszawie otrzymali złote medale i nagrodę specjalną za innowacyjny "Sposób otrzymywania trójwymiarowych róż grafenowych". W interdyscyplinarnym zespole badawczym rozwijają także nowatorską koncepcję ochrony przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi w ramach grantu TANGO IV. Prace badawcze obejmują m.in. syntezę materiałów filtracyjnych otrzymanych przez eksfoliację komercyjnego grafitu, kontrolowaną insercję heteroatomów do porowatej matrycy węglowej, badania zdolności biobójczych otrzymanych materiałów oraz ocenę potencjału rynkowego.

Prestiżowa wystawa ARCHIMEDES w Moskwie jest jedną z największych i najbardziej znanych światowych imprez tego typu. Przez lata organizatorzy wypracowali sobie dużą renomę i markę, przez co jest ona miejscem odwiedzanym przez specjalistów różnych branż z całego świata. Tegoroczna edycja salonu zgromadziła ponad 600 wynalazków z 18 krajów z Europy, Azji, Afryki i Australii oraz 33 regionów Federacji Rosyjskiej.

pozostałe wiadomości