Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Nagrody rektora dla pracowników naukowych ICNT

Zdjęcie ilustracyjne
prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz - dyrektor ICNT otrzymał nagrodę za całokształt pracy na Uniwersytecie fot. fot. Andrzej Romański

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał nagrody pracownikom naukowym za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie.

Wyróżnienia zostały wręczone 25 czerwca podczas uroczystości w Auli UMK. Rektor uhonorował pracowników dydaktycznych i badawczych uczelni (indywidualnie i zespołowo), przyznając im nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i artystyczną, a także za całokształt pracy na Uniwersytecie.

Nagrody indywidualne I stopnia otrzymali prof. dr hab.Władysława Szulakiewicz z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, prof. dr hab. Leon Andrzejewski z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i prof. dr hab. Jerzy Paweł Łukaszewicz  z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (za całokształt pracy) oraz prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk z Wydziału Matematyki i Informatyki, prof. dr hab. Bartosz Kempisty z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski z Wydziału Prawa i Administracji i ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK z Wydziału Teologicznego (za działalność naukową).

Nagrody indywidualne II stopnia zostały wręczone dr hab. Agnieszce Zienkiewicz, prof. UMK oraz dr. hab. Krzysztofowi Zienkiewiczowi, prof. UMK za osiągnięcia w działalności organizacyjnej.

Nagrody zespołowe II stopnia za osiągnięcia w działalności naukowej otrzymały dwa zespoły z ICNT:

- z zespołu BIOSEP - dr hab. Paweł Pomastowski, prof. dr hab. Bugusław Buszewski, dr Gulyaim Sagandykova, dr Justyna Walczak-Skierska, dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK, dr Michał Złoch, dr Fernanda Fereirra Silva Souza Monedeiro, mgr Agnieszka Rodzik, mgr Ewelina Maślak, mgr Katarzyna Pauter;

- z zespołu ZIFI - prof. dr hab. Włodzisław Duch, dr Karolina Finc, mgr Kamil Bonna, He X., Lydon Staley D., Kuhn S., Basset D.

 

Wyróżnienia zespołowe zostały wręczone poniższym zespołom z ICNT:

- dr hab. Paweł Pomastowski, prof. dr hab. Bugusław Buszewski, dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK, dr Michał Złoch, dr Agnieszka Rogowska, dr Justyna Walczak-Skierska, mgr Oleksandra Pryshchepa, mgr Agnieszka Rodzik, dr Wojciech Kupczyk, mgr Katarzyna Pauter

- dr hab. Paweł Pomastowski, prof. dr hab. Bugusław Buszewski, dr Miroslav Sprynskyy, prof. UMK, dr Viorica Railean-Plugaru, dr Anna Król-Górniak, mgr Agnieszka Rodzik, prof. dr hab. Izabela Nowak, dr Agnieszka Feliczak-Guzik, A. Ospanova, Z. Kubacheva.

Każdemu z laureatów serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Lista wszystkich nagrodzonych pracowników naukowych.

 

 

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć