Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

OFERTA PRACY - Stypendysta/Doktorant

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z ofertą pracy dla Stypendysty/Doktoranta w ramach realizacji projektu:

OPUS 20 pn. "Nowe podejście do obrazowania i szybkiej identyfikacji mikrobiomu w ocenie skutków radioterapii" - 1 etat

Kierownik: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK

Projekt finansowany z z Narodowego Centrum Nauki nr umowy 2020/39/B/NZ7/02733

Termin nadsyłania zgłoszeń to 20 września 2021 r. na adres e-mail:                         p.pomastowski@umk.pl.

Treść ogłoszenia

pozostałe wiadomości