Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Artykuł w Nature Plants, którego współautorami są naukowcy z ICNT i IB UMK: Tomasz Gulanicz z ICNT i Dariusz Jan Smoliński z Instytutu Biologii UMK

Zdjęcie ilustracyjne

W kwietniowym numerze czasopisma Nature Plants ukazał się artykuł „R-loops at microRNA encoding loci promote co-transcriptional processing of pri-miRNAs in plants”. Autorami artykułu są m. in. dr Tomasz Gulanicz były absolwent UMK, obecnie zatrudniony w grupie badawczej prof. UMK Agnieszki Zienkiewicz z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK oraz prof. UMK Dariusz Jan Smoliński, dyrektor Instytutu Biologii UMK, kierownik Laboratorium Bioobrazowania w ICNT.

 Wyniki badań powstały w międzynarodowym zespole z Argentyny (grupa badawcza dr Pablo Manavelli), Danii (grupa dr Sebastiana Marquardta) i Polski (zespół Prof. Artura Jarmołowskiego i Prof. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej z UAM w Poznaniu).

Wyniki tych badań wykazały, że dojrzewanie pre-miRNA odbywa się ko-transkrypcyjnie. U roślin geny kodujące miRNA są w większości niezależnymi jednostkami transkrypcyjnymi syntetyzowanymi jako długie pierwotne prekursory (pri-miRNA) przez polimerazę RNA II. W procesie dojrzewania pri-miRNA bierze udział wieloskładnikowy kompleks mikroprocesora. Jego elementami oprócz polimerazy RNA II i nowo zsyntetyzowanych tran skryptów, są białka SERRATE, HYL1 i DCL-1. Wyniki tych badań pokazują również, że biogeneza roślinnych miRNA jest sprzężona z transkrypcją. Odbywa się to w procesie, który polega na tworzeniu hybryd DNA:RNA (pętle R) między powstającym transkryptem, a kodującym loci genowym.

Artykuł w NaturePlants

Artykuł na Twitter'ze

pozostałe wiadomości