Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Grant dla spółki-spin off z udziałem UMK

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działalności Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw przeprowadziła ocenę wniosków złożonych w ramach poddziałania 2.3.6  POIR Granty na Eurogranty – konkurs nr 2/2021 - Runda V.

 

Do dofinansowania zostały wybrane projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 56 projektów. Wśród wyróżniony przyznaniem dofinasowania w kwocie 280 060,00 zł na przygotowanie aplikacji o Eurogrant w ramach programu Horyzont Europa - EIC Accelerator Open, znalazła się uniwersytecka spółka spin-off Instytut Nowych Materiałów i Technologii IN-MIT. Założycielami i współwłaścicielami IN-MIT są dr Anna Ilnicka (Wydział Chemii) i prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii) z (łącznie 76% udziałów) oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika (24% udziałów). W październiku 2021 spółka IN-MIT przygotowała i złożyła wniosek w konkursie Komisji Europejskiej EIC Accelerator Open pt. „Good bye platinum”. Wniosek został zakwalifikowany do finału oraz do przygotowania pełnej wersji wniosku. Grant PARP jest przeznaczony na przygotowanie pełnego studium wykonalności i złożenia aplikacji finalnej.

W przygotowaniu wniosku o grant PARP, spółka IN-MIT korzystała z pomocy spółki celowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Startova.pl kierowanej przez dr Marlenę Krohn.

Spółka IN-MIT powstała w roku 2016 i zajmuje się badaniami przemysłowymi oraz pracami wdrożeniowymi w zakresie nowych materiałów elektrodowych do elektrochemicznych magazynów i generatorów energii oraz jest współwłaścicielem 5 patentów w tym zakresie.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture.