Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Nagrody dla wynalazku chemików

Zdjęcie ilustracyjne
dr Piotr Kamedulski i prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz fot. Andrzej Romański

Pt-FREE TAILOR-MADE ELECTRODE MATERIALS – wynalazek grupy badawczej w składzie: dr Piotr Kamedulski, lic. Paweł Binkowski, lic. Weronika Arendarska, lic. Kinga Wachowicz, mgr Maciej Lewandowski, dr hab. Paweł Szroeder, prof. UKW oraz prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz otrzymał na Międzynarodowych Targach 3 złote medale (E-INNOVATE International Innovation Show Bydgoszcz 2022, TESLA FEST Novi Sad Serbia 2022, KIDE Taiwan 2022) 1 srebrny (PRIX EIFFEL Paryż Francja 2022), nagrodę specjalną Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA Special Award) oraz nagrodę specjalną Norton University of Cambodia.

Przedmiotem nagrodzonego wynalazku jest metoda otrzymywania hybrydowych matryc węglowych z dodatkiem promieniowania gamma oraz pianek melaminowych. Dzięki temu komponentowi uzyskano materiał wzbogacony jednocześnie w azot (powyżej 10 % at.) oraz siarkę (2 % at.). Właściwości elektrochemiczne materiału potwierdzają, że może stać się on w niedalekiej przyszłości idealnym zamiennikiem dla drogich pierwiastków takich jak platyna czy pallad.

Badania są finansowane w ramach projektu realizowanego przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Inkubator Innowacji 4.0" (umowa nr MNISW/2020/331/DIR) w ramach projektu pn. "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi
i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach", Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.4, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto członkowie Zespołu utworzyli przy UMK spółkę spin-off WeTheGraphene w celu dalszej komercjalizacji swoich wyników.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.