Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Wśród najbardziej wpływowych uczonych

Grafika przedstawiająca książki, notatki i ołówek
Badaczki i badacze są sklasyfikowani w 22 dziedzinach naukowych i 174 poddziedzinach - zgodnie ze standardową klasyfikacją Science-Metrix. fot. proj. Anna Jaszczuk

Badacze i badaczki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika po raz kolejny znaleźli się na liście najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem liczby cytowań artykułów. Zestawienie najczęściej cytowanych uczonych opracowują wydawnictwo Elsevier i Uniwersytet Stanforda.

Wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie znalazło się 33 uczonych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaktualizowane listy zostały przygotowane na podstawie kompleksowej oceny dorobku naukowego badaczy z całego świata, po wyliczeniu złożonego indeksu bibliometrycznego (tzw. C-score), uwzględniającego czynniki takie jak m.in. liczba cytowań niezależnych, indeks Hirscha czy miejsce i rolę autora wśród współautorów.

Autorzy rankingu przygotowują dwa zestawienia: jedno z nich zbiera dane z dorobku podczas całej kariery zawodowej, a druga – z ostatniego roku (2022). W zestawieniu branych jest pod uwagę 100 tys. najlepszych naukowców według wskaźnika C-score lub rangi percentylowej 2 proc. lub wyższej w poddziedzinie.

Spośród naukowców związanych z UMK największą liczbą cytowań od początku swojej kariery mogą poszczycić się:

 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Alina Sionkowska z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Rudi Van Eldik z Wydziału Chemii
 • Śp. prof. dr hab. Andrzej J. Sadlej z Wydziału Chemii
 • Śp. prof. dr hab. Lutosław Wolniewicz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Prof. dr hab. Werner Ulrich z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Prof. dr hab. Artur P. Terzyk z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Wojciech Kujawski z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Halina Kaczmarek z Wydziału Chemii
 • Dr hab. Jan A. Piotrowski, prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Prof. dr hab. Jan Styczyński z Wydziału Lekarskiego
 • Prof. dr hab. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Prof. dr hab. Dariusz Chruściński z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Śp. prof. dr hab. Eugene Gutkin z Wydziału Matematyki i Informatyki
 • Śp. prof. dr hab. Daniel Simson z Wydziału Matematyki i Informatyki
 • Śp. prof. dr hab. Andrzej Skowroński z Wydziału Matematyki i Informatyki
 • Prof. dr hab. Stanisław Koter z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Roman Ciuryło z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Sebastian Maćkowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szpila z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Prof. dr hab. Tomasz Grzybowski z Wydziału Lekarskiego

Na liście obejmującej ranking cytowań za rok 2022 uwzględnieni zostali:

 • Prof. dr hab. Maria Lewicka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych
 • Prof. dr hab. Alina Sionkowska z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Jan Styczyński z Wydziału Lekarskiego
 • Prof. dr hab. Werner Urlich z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Dr Beata Kaczmarek-Szczepańska z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Wojciech Kujawski z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Artur P. Terzyk z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Dariusz Chruściński z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Halina Kaczmarek z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Michał Wiciński z Wydziału Lekarskiego
 • Dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK z Wydziału Chemii
 • Dr hab. Mirosław Jabłoński, prof. UMK z Wydziału Chemii
 • Prof. dr hab. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK z Wydziału Farmaceutycznego
 • Prof. dr hab. Piotr Cysewski z Wydziału Farmaceutycznego
 • Dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
 • Prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szpila z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • Dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Ks. prof. dr hab. Piotr Roszak z Wydziału Teologicznego

Listy najczęściej cytowanych naukowców na świecie

pozostałe wiadomości