Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

SCIentific PROgress

Zdjęcie ilustracyjne

W ramach Spotkań Naukowych Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych przedstawione zostaną dwa referaty:

1) prof. dr hab. Chaandra Pareek wygłosi referat pt. "From QTL to NGS multi-Omics researches in biological and veterinary sciences"

2) dr. hab. Agnieszka Zienkiewicz, prof. UMK i dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK wygłoszą referat pt. "Here, there and everywhere - the importance of plant and algal lipids"

Sponsorem spotkania jest firma EUROFINS.

pozostałe wiadomości