Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Składanie zamówień

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA ODCZYNNIKI I ZUŻYWALNE MATERIAŁY LABORATORYJNE

Lista odczynników i zużywalnych materiałów laboratoryjnych, które znalazły się w rozstrzygniętych przetargach: ROZSTRZYGNĘTE PRZETARGI

Szybki tryb realizacji zamówień zapewnia jedynie realizacja umów przetargowych

WZÓR – zamówienia z rozstrzygniętych przetargów

UWAGA! – w kolumnie 1 – „Kod produktu…” należy podać pozycję/kod zamawianego przedmiotu z listy przetargowej. Brak tego kodu będzie skutkował przekazaniem tej pozycji do kolejnego przetargu.

Zamówienia w pliku EXCEL w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres: icnt@umk.pl

 

W przypadku braku odczynnika w rozstrzygniętych przetargach proszę o zgłaszenie zapotrzebowań