Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Składanie zamówień

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA ODCZYNNIKI I ZUŻYWALNE MATERIAŁY LABORATORYJNE

Lista odczynników i zużywalnych materiałów laboratoryjnych, które znalazły się w rozstrzygniętych przetargach: ROZSTRZYGNĘTE PRZETARGI

Szybki tryb realizacji zamówień zapewnia jedynie realizacja umów przetargowych

WZÓR – zamówienia z rozstrzygniętych przetargów

UWAGA! – w kolumnie 1 – „Kod produktu…” należy podać pozycję/kod zamawianego przedmiotu z listy przetargowej. Brak tego kodu będzie skutkował przekazaniem tej pozycji do kolejnego przetargu.

Zamówienia w pliku EXCEL w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres: icnt@umk.pl

W przypadku braku odczynnika w rozstrzygniętych przetargach proszę o zgłaszenie zapotrzebowań

 

Zamówienia  z poza listy przetargowej – dotyczą zamówień, o których mowa w Prawie Zamówień Publicznych (PZP) art. 11 ust. 1 pkt 3 lub art. 11 ust. 5 pkt 1. Ten typ zamówień musi spełniać następujące przesłanki:

Po przesłaniu elektronicznej wersji zamówienia, konieczna jest wizyta w Sekretariacie celem złożenia podpisu pod oświadczeniem. Dopiero po złożeniu podpisu, zamówienie będzie uznane za złożone.

WAŻNE!!! – należy krótko (1-3 zdania) opisać rzeczywisty cel zakupu. Dzięki temu będzie można stosować krótkie procedury.
Przykład: opis „do celów naukowych” jest niewystarczający. Przyczyni się do agregowania zamówień, co w konsekwencji będzie prowadziło do ogłaszania postępowań zgodnych z PZP.

 

WAŻNE!!! – należy podać powód dlaczego nie można było zaplanować tego zakupu.


Uwaga: Zlecenia realizowane są poprzez system XPRIMER i wymaga elektronicznego podpisu dysponenta środków.