Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Zarządzenia Dyrektora ICNT

2023

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 12 – w sprawie świadczenia usługi w ICNT (z 30-06-2023)

2020

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 11 – w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu (z 9-10-2020)

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 10 – w sprawie nadawania upoważnień do pomieszczeń ICNT (z 4-08-2020)

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 9 – w sprawie zagrożenia infekcją koronawirusem (z 12-03-2020) (87 KB)

2019

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 8 – w związku z funkcjonowaniem spółki AKAMED (z 2-12-2019) (87 KB)

2017

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 7 – w sprawie zasad obsługi skanera fMRI (z 25-10-2017) (87 KB)

2014

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 6 – w sprawie zasad pobierania kluczy i wprowadzania gości na teren ICNT (z 6-10-2014) (160 KB)

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 5 – w sprawie odpowiedzialności za aparaturę i sprzęty … (z 5-05-2014) (138 KB)

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 4 – w sprawie godzin funkcjonowania budynku (z 25-03-2014) (141 KB)

2013

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 3 – w sprawie powołania zespołów badawczych (z 10-12-2013) (120 KB)

Załącznik 1. – Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych (107 KB)
Załącznik 2. – Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep (126 KB)
Załącznik 3. – Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki – ZIFI (173 KB)
Załącznik 4. – Innowacyjne techniki badania mózgu człowieka w zdrowiu i chorobie (111 KB)

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 2 – w sprawie zasad korzystania z aparatury naukowo – badawczej w budynku ICNT (z 25-01-2013) (114 KB)

2012

Zarządzenie Dyrektora ICNT nr 1 – w sprawie zasad funkcjonowania budynku od 1 grudnia 2012r. (z 28-11-2012) – uchylone (115 KB)