Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Specjalista od sztucznej inteligencji

Prof. Włodzisław Duch pozujący ze specjalnym czepkiem do badań kognitywnych
Prof. Włodzisław Duch został członkiem Asia-Pacific Artificial Inteligence Association fot. fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej został członkiem Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji w rejonie Azja-Pacyfik.

Asia-Pacific Artificial Inteligence Association (AAIA) zostało założone w Hongkongu w 2021 r. i zrzesza 860 akademików z całego świata. Jego główną misją jest zwiększenie rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach życia. Stowarzyszenie ma na celu zbudowanie szerokiego przemysłu wykorzystującego AI w nauce i technologii w oparciu o wiedzę i doświadczenie najlepszych naukowców.

Prof. Włodzisław Duch jest fizykiem, informatykiem i kognitywistą. Jego zainteresowania badawcze początkowo dotyczyły metod obliczeniowych mechaniki kwantowej, fizyki komputerowej, podstaw fizyki i interpretacji mechaniki kwantowej. Od końca lat '80. zainteresowania prof. Ducha przesunęły się w stronę teorii i zastosowań sieci neuronowych, uczenia maszynowego, metod sztucznej inteligencji, modelowania funkcji mózgu i technologii neurokognitywnych. Był członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (1995), a następnie Towarzystwa Sztucznej Inteligencji (2010). Od końca lat '90. angażował się w tworzenie kognitywistyki w Polsce, był współzałożycielem pierwszego czasopisma w tej dziedzinie i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (2001). Przez dwie kadencje był Prezydentem European Neural Network Society (2006-2011), a w 2013 r. został wybrany na członka honorowego (Fellow) International Neural Network Society (INNS) oraz członka Komisji Układów Złożonych Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2013 r. kieruje Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii na UMK, a od 2020 r. zespołem Neuroinformatics and Artificial Intelligence, części University Centre of Excellence Dynamic, Mathematical Analysis and Artificial Inteligence. W 2012 r. objął stanowisko prorektora ds. badań naukowych i informatyzacji na UMK, a w latach 2014-2015 pełnił funkcję podsekretarza stanu (wiceministra) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

pozostałe wiadomości