ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Laboratorium Neurokognitywne

logo LNKInterdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Naszą misją jest prowadzenie badań nad psychologicznymi, medycznymi, biologicznymi i obliczeniowymi podstawami oraz zastosowaniami neuronauk. Celem jest zrozumienie, jak działają nasze umysły i mózg oraz jak procesy mózgowe oddziałują ze sobą, powodując różne typy zachowań.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły. Nieustannie poszukujemy możliwości badawczych w obszarze neuronauki.

Nasza misja

Celem Laboratorium Neurokognitywnego(LNK) jest prowadzenie badań pozwalających na lepsze zrozumienie procesów rozwojowych, biologicznych podstaw zachowania i specyficznych umiejętności, związków pomiędzy działaniem mózgów i umysłów. Prowadzimy badania podstawowe, skupiając się głównie na takich, które otwierają drogę dla realizacji celu praktycznego, jakim jest wdrażanie wynikających z tych badań innowacji społecznych wspomagających rozwijanie pełnego potencjału człowieka w ciągu całego życia, od okresu niemowlęcego do później starości.

Jest to wielkie wyzwanie, którego realizacja wymaga nie tylko wykorzystania i samodzielnej budowy specjalistycznego sprzętu, ale przede wszystkim pracy interdyscyplinarnego zespołu składającego się z kognitywistów, neuronaukowców, psychologów, specjalistów w zakresie informatyki stosowanej, fizyki, matematyki i nauk technicznych. Szczególną uwagę przywiązujemy do zrozumienia mechanizmów będących podstawą skuteczności treningów rozwijających zdolności poznawcze, w tym gier terapeutycznych oraz gier wideo.

Część osób z Laboratorium Neurokognitywnego jest też w Zespole Neuroinformatyka i Sztuczna Inteligencja Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja.

Laboratorium Neurokognitywne jest częścią interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Krótka historia

Plan budowy ICNT oraz pomysł powołania pracowni neurokognitywnej wspierającej badania w kognitywistyce zostały sformułowane w 2010 roku. Wcześniej grupa profesorów UMK – Jerzy Perzanowski, Jacek Malinowski i Urszula Żegleń z Wydziału Humanistycznego, Bronisław Siemieniecki z Wydziału Pedagogicznego, i Włodzisław Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki – zapoczątkowali rozwój kognitywistyki w Polsce, tworząc w 1997 roku pierwsze polskie czasopismo w tej dziedzinie (Kognitywistyka i media w edukacji), a w 2001 roku tworząc Polskie Towarzystwo Kognitywistyki. Kognitywistyka w 2009 roku stała się trzecim kierunkiem studiów, prowadzonym przez Wydział Nauk Humanistycznych UMK, wspieranym przez inne wydziały.

Budynek ICNT został ukończony w 2013 roku, a w kolejnym roku zorganizowano laboratorium, zakupiono sprzęt, oraz przeszkolono personel do jego obsługi. Udany wniosek grantowy „NeuroPerCog: rozwój słuchu fonemicznego i pamięci operacyjnej u niemowląt i małych dzieci” Narodowego Centrum Nauki dał pracowni niezbędny impuls do podjęcia prawdziwej pracy.

 

Obszary badań:

  • Analiza sygnału biomedycznego
  • Neurorehabilitacja
  • Neuroobrazowanie
  • Biofeedback
  • Diagnostyka i gry terapeutyczne
  • Wczesny rozwój poznawczy

 

ENGLISH

-> BABYLAB <-

-> OBSZARY BADAWCZE <-

-> LUDZIE <-

-> WSPÓŁPRACA <-

-> PUBLIKACJE <-

 

Kierownik Laboratorium Neurokognitywnego

prof DuchWłodzisław Duch

Google by name, or directly: http://www.is.umk.pl/~duch

Studia fizyki teoretycznej ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w 1977 r., gdzie 3 lata później obronił również z wyróżnieniem doktorat z chemii kwantowej, a następnie w 1987 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego z fizyki teoretycznej/matematyki stosowanej. Tytuł profesora otrzymał w 1997 roku, a w 2000 roku został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 2012-14 był Prorektorem ds. Badań Naukowych i Informatyzacji UMK w Toruniu, a w latach 2014-15 podsekretarzem stanu (wiceministrem) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KONTAKT

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK
ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel: 56 665 60 01 [ICNT]
email: icnt@umk.pl

zespół prof Ducha