Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Granty zakończone w 2019 roku

Tytuł projektu: „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety”
Kierownik grantu (Lider projektu): prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Pozyskane środki: 16 329 622 zł
Konkurs: projekt NCBiR BIOSTRATEG-II/389/2015
okres realizacji: 2016-2019

Tytuł projektu: “Cyklitole jako biologicznie czynne surowce pozyskiwane z polskich roślin uprawnych”
Kierownik grantu: mgr Hossam Al-Suod
Pozyskane środki: 70 000 zł
Konkurs: NCN, PRELUDIUM 14, 2017/27/N/ST4/00354
okres realizacji: 2018-2019

Tytuł projektu: “Nowe podejście w identyfikacji patogenów za pomocą sprzężonych technik separacyjnych (CE-LIF-MALDI-TOF-MS, LCxLC-MS/MS, GCxGC-Q-TOF) dla potrzeb spersonalizowanej diagnostyki medycznej”
Kierownik grantu: dr Małgorzata Szultka-Młyńska
Przyznane środki: 1 041 600 zł
Konkurs: NCN, OPUS, 2016/21/B/ST4/02130
okres realizacji: 2016-2019

Tytuł projektu: „NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci”
Kierownik grantu: prof. dr hab. Włodzisław Duch
Pozyskane środki: 3 300 000 zł
Konkurs: NCN, Symfonia 1 UMO-2013/08/W/HS6/00333 (nr wewn. 4003F)
okres realizacji: 10.12.2013-09.12.2019

Tytuł projektu: „Wpływ struktury oraz kompozycji materiału roślinnego na ekstrakcję wybranych związków biologicznie aktywnych”
Kierownik grantu: dr Katarzyna Rafińska
Przyznane środki: 45 265 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 2 UMO-2018/02/X/ST4/01351 (nr wewn. 4301-ICNT)
Okres realizacji: 03.11.2018-02.11.2019

Tytuł projektu: “Badanie metodami modelowania komputerowego termostabilności hydratazy nitrylowej – ważnego enzymu biotechnologicznego”
Kierownik grantu: dr Łukasz Pepłowski
Przyznane środki: 24 838 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 2, UMO-2018/02/X/NZ2/00220  (nr wewn. 4296-F)
Okres realizacji: 09.2018 – 08.2019

Tytuł projektu: „Ekspresja kalretikuliny 3 (CRT3) w rosnącej łagiewce pyłkowej Petunia hybrida”
Kierownik grantu: dr Piotr Wasąg
Przyznane środki: 47 080 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 2, UMO-2018/02/X/NZ3/00691
Okres realizacji: 10.2018-10.2019

Tytuł projektu: „Rola odpowiedzi ścisłej w kiełkowaniu nasion rzepaku (Brassica napus L.)”
Kierownik grantu: dr Justyna Boniecka
Przyznane środki: 49 964 zł
Konkurs: NCN, Miniatura 2, UMO-2017/01/X/NZ1/01981; nr wew.: 4257-B
Okres realizacji: 10.02.2018-10.02.2019