Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Uchwały Senatu UMK dotyczące ICNT

2017

Uchwała Senatu nr 181 – zm. uchwałę Nr 42 Senatu UMK z dnia 28 marca 2017 r . w spr. kryt. oc. dz. nauk. obow. przy oc. okr. … (z 19-12-2017) (248 KB)

Załącznik 1. – Progi awansowe i ocena okresowa (325 KB)

Uchwała Senatu nr 42 – w spr. kryt. oc. dz. nauk. obow. przy oc. okres. naucz. akad. oraz o zatrud. na w ramach awansu zawod. (z 28-03-2017) (256 KB)

Uchwała Senatu nr 30 – Regulamin korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej w UMK w Toruniu (z 28-02-2017) (282 KB)

Załącznik 1. – Karta udostępniania aparatury naukowo-badawczej (199 KB)
Załącznik 2. – wzór umowy najmu (194 KB)

Uchwałą Senatu nr 29 – zmieniająca uchwałę Nr 209 z dnia 29 listopada 2016 r. Regulamin Organizacyjny ICNT (z 28-02-2017) (249 KB)

2016

Uchwała Senatu nr 217 – w spr. wytycz. służ. ustal. kryt. oc. dz. nauk. naucz. akad. oraz zasad wynagr. naucz. akad. za publ. artyk. nauk. (z 20-12-2016) (270 KB)

Uchwała Senatu nr 209 – Regulamin Organizacyjny ICNT (z 29-11-2016) (274 KB)

2010

Uchwała Senatu nr 61 – w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn.: Budowa ICNT UMK w Toruniu (z 22-06-2010) (81 KB)

2008

Uchwała Senatu nr 79 – w sprawie budowy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu (z 20-06-2008) (74 KB)