Kontaktul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Zarządzenia JM Rektora UMK dotyczące ICNT

2022

Zarządzenie Rektora nr 195 – Regulamin organizacyjny Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (z 20-12-2022) (283 KB)

2018

Zarządzenie Rektora nr 72 – w sprawie struktury organizac. UMK w Toruniu oraz nazw w jęz. angielskim … (z 30-04-2018) (257 KB)

Załącznik 1. – Struktura organizacyjna UMK oraz nazwy w j. ang. (1,07 MB)

2017

Zarządzenie Rektora nr 196 – Polityka bezpieczeństwa sieci komputerowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (z 19-12-2017) (456 KB)

Załącznik 1. – Zarządzanie kontami (195 KB)
Załącznik 2. – Zarządzanie domenami (180 KB)
Załącznik 3. – Regulamin korzystania z zewnętrznych usług sieciowych dostępnych poprzez Centralny Punkt Logowania (269 KB)

Zarządzenie Rektora nr 32 – w sprawie zmiany składu Rady Naukowej ICNT (z 8-03-2018) (248 KB)

Zarządzenie Rektora nr 19 – w sprawie organizacji stałego dyżuru w ICNT (z 13-02-2019) (254 KB)

Zarządzenie Rektora nr 2 – w sprawie powołania Rady Naukowej ICNT (z 9-01-2018) (248 KB)

2016

Zarządzenie Rektora nr 195 – w sprawie przekształc. ICNT w podst. jednostkę organizacyjną niebędącą wydziałem (z 29-11-2018) (262 KB)

2015

Zarządzenie Rektora nr 88 – w sprawie utw. Sekcji administrac. techniczno-gospodarczej oraz Prac. Rezon. Magnetycznego w ICNT (z 24-06-2015) (159 KB)

2014

Zarządzenie Rektora nr 212 – zm. zarządz. nr 183 Rektora w sprawie zasad postęp. z odpad. chem. i med. w ICNT (z 17-11-2018) (175 KB)

Zarządzenie Rektora nr 184 – w sprawie zasad postęp. po ekspozycji zawod. na mat. biol. potencjalnie zakaź. w ICNT (z 29-09-2014) (193 KB)

Załącznik 1. – Karta po ekspozycj zawodowej na krew lub inny … (257 KB)
Załącznik 2. – Wykaz osób zapoznanych i przeszkolonych w zakresie zasad postępowania po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny … (132 KB)

Zarządzenie Rektora nr 183 – w sprawie zasad postęp. z odpadami chem. i med. w jednostkach organizacyjnych ICNT (z 29-09-2014) (229 KB)

2012

Zarządzenie Rektora nr 141 – w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (z 25-09-2012) (155 KB)