Kontakt ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 665 6001
e-mail: icnt@umk.pl

Obszary badawcze

Obszary badań LNK (109 KB)

By wypełnić naszą misję prowadzimy badania pomagające rozwijać pełny potencjał człowieka w ciągu całego życia, od okresu niemowlęcego do późnej starości. Badamy znaczenie różnic indywidualnych, czynników afektywno-motywacyjnych oraz dynamiki zmian neuroplastycznych. Osiągnięcie tego celu wymaga wieloaspektowej diagnozy funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego. Nasze badania podzielić można na 5 szerokich obszarów dotyczących procesów poznawczych badanych za pomocą metod neuroobrazowania (przede wszystkim EEG i fMRI) i innych technik obserwacyjnych. Badamy rozwój percepcji i zdolności poznawczych niemowląt i małych dzieci, skupiając się nad mózgowym podłożem umiejętności matematycznych. Tworzymy zadania wykorzystujące wirtualną rzeczywistość oraz technologie pozwalające na śledzenie aktywności ruchowej w naturalnym otoczeniu człowieka, a także unikatowe sposoby analizy zbieranych sygnałów. Opracowujemy gry terapeutyczne i weryfikujemy eksperymentalnie ich efektywność. Zajmujemy się biofeedbackiem opartym na zmienności rytmu serca oraz analizie EEG. Rozwijamy nowe metody diagnostyczne i metody neurorehabilitacji, w ramach projektu InterDoctor zajmujemy się zaburzeniami świadomości. Wstępne prace na temat anhedonii powoli rozwijają się w większy projekt z osobami starszymi.

Specjalizujemy się też w tworzeniu algorytmów matematycznych mających zastosowanie w badaniach neuroobrazowych i przetwarzaniu biosygnałów. Pracujemy nad komputerowymi modelami procesów poznawczych, symulacjami neurodynamiki, oraz metodami analizy zachowania złożonych systemów neurodynamicznych, przydatnych dla zrozumienia zaburzeń spektrum autyzmu i ADHD.  Napisaliśmy też kilka prac teoretycznych na temat filozofii umysłu.

Nasze badania rozpoczęły się stosunkowo niedawno i powoli nabierają rozpędu. Siłą naszego laboratorium jest jego interdyscyplinarność, mamy w nim zarówno kognitywistów, psychologów, filozofów, neuropsychologów, fizyków, informatyków specjalizujących się w symulacjach procesów neurokognitywnych, metodach matematycznych analizy sygnałów i implementacji oraz testowania algorytmów na nich opartych, jak i specjalistów od budowy elektronicznych urządzeń pomiarowych.

Projekty i granty wg obszarów: